PL EN


2018 | 63 | 86-91
Article title

Nadwaga i otyłość a występowanie bólów kręgosłupa u studentek fizjoterapii

Content
Title variants
EN
Effects of overweight and obesity on back pain in female physiotherapy students
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. Celem badań była ocena związku między nadwagą, otyłością a bólami kręgosłupa oraz weryfikacja korelacji pomiędzy tymi zmiennymi w grupie młodych kobiet kończących studia na kierunku fizjoterapii. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 41 losowo wybranych studentek fizjoterapii III roku studiów licencjackich. Dokonano pomiaru wysokości i masy ciała oraz obliczono wskaźnik BMI. Do oceny dolegliwości bólowych części lędźwiowej kręgosłupa zastosowano Kwestionariusz Oswestry. Dla analizowanych zmiennych ilościowych wyznaczono podstawowe statystyki opisowe. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu zestawiono i skorelowano ze wskaźnikiem BMI. W celu znalezienia związku między wskaźnikiem BMI a niepełnosprawnością zastosowano analizę wariancji oraz Test Levene’a jednorodności wariancji. Wyniki. Analiza wskaźnika BMI wykazała, iż nadmiarem masy ciała charakteryzowało się 29% badanych studentek (nadwaga 17%, otyłość 12%). Średnia wartość BMI wynosiła 24,8 kg/m2. Jak wykazała analiza kwestionariusza Oswestry, 78% badanych doświadczyło bólów kręgosłupa, a dolegliwości o charakterze dużym i bardzo dużym odczuwało 22% studentek. U większości stwierdzono niewielki (61%) i mierny (27%) stopień niepełnosprawności. Analiza wskaźnika BMI względem stopnia niepełnosprawności wykazała związek istotny statystycznie (Fniepełnospr. (2, 38) = 8.72, p < 0,001). Wnioski. Większość badanych studentek doświadczyła bólów kręgosłupa, a znaczny odsetek (30%) charakteryzował się nadmierną masą ciała. Wykazano istotny statystycznie związek pomiędzy wskaźnikiem BMI a stopniem niepełnosprawności. Konieczne wydaje się położenie większego nacisku na profilaktykę zdrowotną w programie studiów.
EN
Background. The aim of the study was to assess the relationship between overweight, obesity, and back pain, and to verify the correlations between these variables in a group of young female physiotherapy graduates. Material and methods. The study group comprised 41 randomly selected physiotherapy third year students. Body height and body mass were measured, and BMI was calculated. Pain in the lumbar spine was assessed with the Oswestry Low Back Pain Questionnaire. Basic descriptive statistics were determined for the analysed quantitative variables. The questionnaire answers were compared and correlated with BMI. We used analysis of variance and the Levene’s test for homogeneity of variance to establish correlations between BMI and disability. Results. BMI analysis demonstrated that 29% of the students were characterized by excess body mass (17% overweight, 12% obese); mean BMI equalled 24,8 kg/m2. Furthermore, 78% of the respondents experienced back pain, with high and very high intensity complaints reported by 22%. Most students presented minimal (61%) and moderate (27%) level of disability. A statistically significant correlation was found between BMI and the degree of disability (Fdisability (2, 38) = 8.72; p < 0.001). Conclusions. Most physiotherapy students in the study group experienced back pain, and a substantial percentage (30%) were characterized by excessive body mass. A statistically significant correlation was demonstrated between BMI and disability level. It seems necessary to put more emphasis on health prevention in university curricula.
Year
Volume
63
Pages
86-91
Physical description
Dates
online
2018-12-20
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
 • Andersen, R.E., Crespo, C.J., Bartlett, S.J., Bathon, J.M., Fontaine, K.R. (2003). Relationship between body weight gain and significant knee, hip, and back pain in older Americans. Obes Res, 11(10), 1159–1162.
 • Depa, A., Drużbicki, M. (2008). Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 1, 34–41.
 • Fairbank, J., Pynsent, P. (2000). The Oswestry Disability Index. Spine, 25(22), 2940–2952.
 • Fernandes, J.A.A., Genebra, C.V.D.S., Maciel, N.M., Fiorelli, A., de Conti, M.H. S., De Vitta, A. (2015). Low back pain in schoolchildren: A cross-sectional study in a western city of Sao Paulo State, Brazil. Acta Ortop Bras, 23(5), 235–238; doi: 10.1590/1413-785220152305148842.
 • GUS (2016). Stan zdrowia ludności Polski w 2014 roku.
 • Hooten, W.M., Cohen, S.P. (2015). Evaluation and treatment of low back pain: a clinically focused review for primary care specialists. Mayo Clin Proc, 90(12), 1699–1718, doi: 10.1016/j.mayocp.2015.10.009.
 • Hoy, D., Bain, C., Williams, G., March, L., Brooks, P., Blyth, F., Woolf, A., Vos, T., Buchbinder, R. (2012). A systematic review of the global prevalence of low back pain. Arthritis Rheum, 64(6), 2028–2037, doi: 10.1002/art.34347.
 • Hozumi, J., Sumitani, M., Matsubayashi, Y., Abe, H., Oshima, Y., Chikuda, H., Takeshita, K., Yamada, Y. (2016). Relationship between neuropathic pain and obesity. Pain Res Manag, 2487924–2487924; doi: 10.1155/2016/2487924.
 • Kołodziej, K., Kwolek, A., Rusek, W., Przysada, G., Szpunar, P. (2005). Korelacja wskaźnika symetryczności obciążenia kończyn dolnych i nasilenia bólu u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego rehabilitowanych szpitalnie. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 3, 234–236.
 • Kujawa, J., Pyszczek, I., Talar, J., Janiszewski, M. (2001). Porównawcza ocena skuteczności przeciwbólowej wybranych metod fizjoterapeutycznych w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa. Fizjoterapia Polska, 1(3), 271–279.
 • Menzel, N., Feng, D., Doolen, J. (2016). Low back pain in student nurses: literature review and prospective cohort study. Int J Nurs Educ Scholarsh, 13. Pobrane 12.02.2018 z https://doi.org/10.1515/ijnes-2015-0057
 • Moberg, L.L., Lunde, L.-K., Koch, M., Tveter, A.T., Veiersted, K.B. (2017). Association between VO2max, handgrip strength, and musculoskeletal pain among construction and health care workers. BMC Public Health, 17(1), 272–272.
 • Paprocka, J., Jamroz, E., Głuszkiewicz, E., Klimczak, A., Kluczewska, E., Marszał, E. (2008). Back pain in children. Wiadomości Lekarskie, 61(7–9), 183–189.
 • Pop, T., Przysada, G., Świder, B. (2008). Stopień niesprawności personelu medycznego mierzony kwestionariuszem Oswestry. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2, 135–141.
 • Prostek, M., Kinalska, I. (2013). Otyłość czynnikiem etiologicznym dolegliwości bólowych kręgosłupa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, 50, 79–89.
 • Rathore, F.A., Attique, R., Asmaa, Y. (2017). Prevalence and perceptions of musculoskeletal disorders among Hospital Nurses in Pakistan: a cross-sectional survey. Cureus, 9(1), 1001; doi: 10.7759/cureus.1001.
 • Sieradzki, M., Krajewska-Kułak, E., Van Damme-Ostapowicz, K. (2013). Ocena występowania zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa w populacji studentów kierunku fizjoterapia. Problemy Higieny i Epidemiologii, 94(3), 451–458.
 • Stefanowicz, A., Kloc, W. (2009). Prevalence of low back pain among students. Polish Annals of Medicine, 16(1), 28–41.
 • Sundstrup, E., Andersen, L.L. (2017). Hard physical work intensifies the occupational consequence of physician-diagnosed back disorder: prospective cohort study with register follow-up among 10,000 workers. Int J Rheumatol, 1037051. Pobrane 12.02.2018 z https://doi.org/10.1155/
 • 2017/1037051
 • Vincent-Onabajo, G.O., Nweze, E., Kachalla Gujba, F., Ali Masta, M., Usman Ali, M., Alhaji Modu, A., Umeonwuka, C. (2016). Prevalence of low back pain among undergraduate physiotherapy students in Nigeria. Pain Research and Treatment. 1230384. Pobrane 16.02.2018 z http://dx.doi.org/10.1155/2016/1230384
 • WHO (2016). Overweight and obesity. Pobrane 12.02.2018 z: http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight_obesity/bmi_trends_adolescents/en/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc442e41-8bf5-46cc-8087-2e410ebf9d2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.