PL EN


2017 | 13 | 2 | 114-134
Article title

Teatr, media i ekranizacje filmowe jako sposoby włączania osób niepełnoprawnych intelektualnie do przestrzeni społecznej

Content
Title variants
EN
Theatre, media and film adaptations as measures of implementation of intellectually disabled people into social area
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma za zadanie zaprezentowanie sposobu włączenia osób niepełnosprawnych intelektualnie do przestrzeni społecznej. Zostały tu ukazane działania teatrów. W instytucjach tych na scenie dokonuje się integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie z osobami pełnosprawnymi. Widoczny jest także wpływ teatroterapii na ich poczucie godności, wartościowości, zadowolenia z życia. Celem jest ukazanie oddziaływań mediów i produkcji filmowych na włączenie osób niepełnosprawnych do społeczeństwa.
EN
This article is to present the manner in which intellectually disabled people are implement into social area. Functioning of theatres have been covered herein. In this institutions effectuates integration of intelletually disabled people with abled ones. Theatre Therapy allows to build their dignity sense, worthiness and satisfaction from life. The aim is to show the effect media and film productions has on the implementation of disabled people into society.
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
114-134
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Andrzejczuk A., Terapeutyczne aspekty aktywności teatralnej osób z niepełno¬sprawnością, [w:] M. Gliniecki, L. Maksymowicz (red.), Teatr. Terapia – Edukacja – Asertywność – Twórczość - Rozwój, Słupski Ośrodek Kultury & Teatr STOP, Słupsk 2004.
 • Bliska M., Golanko R., Teatroterapia jako jedna z form rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, [w:] J. Bergier, Z. Kubiańska (red.), Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006.
 • Olszewski S., Parys K., Trojańska M., Przestrzenie życia osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012.
 • Otto W., Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Parys K., Przestrzeń społeczna, [w:] S. Olszewski, K. Parys, M. Trojańska, Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012.
 • Pawlik S., Sztuka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2015, nr 8.
 • Piasecka A., Terapeutyczna funkcja teatru. Między teorią a praktyką, [w:] I. Jajte (red.), Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych, Polski Ośrodek Sztuki, Łódź 1996.
 • Rudek I., Podstawy wobec osób niepełnosprawnych jako wyznacznik działań integracyjnych, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integra¬cja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013.
 • Stańko M., Arteterapia, mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii, „Psychoterapia” 2009, nr 2(149).
 • Stefańska A., Teatroterapia jako metoda kształtowania poczucia godności u osób niepełnosprawnych intelektualnie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Szpurek B. A., Niepełnosprawność w środkach społecznego przekazu, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Leszno 2008.
 • http://teatrarka.pl/pl/text,48.html [dostęp: 29.12.2016].
 • http://www.akcja-empatia.pl/2016/05/05/zdolnosc-do-odczuwania-emocji-i-uczuc-kontakt-z-doznaniami-cielesnymi-a-empatia/ [dostęp: 29.12.2016].
 • http://www.blueteapot.ie/about-us [dostęp: 30.12.2016].
 • http://www.duszki.pl/poogladaj_poczytaj/swiadectwa/artykul_o_gosi.html [dostęp: 20.12.2016].
 • http://www.newsweek.pl/nauka/zespol-downa-lek-pablo-pineda-newsweek-pl,artykuly,270406,1.html [dostęp: 30.12.2016].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc595528-2979-48c5-af0c-dfc4ef115dfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.