PL EN


Journal
2020 | 5 (87) | 27-33
Article title

Z badań nad procesem studiowania - analiza portfolio

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z dotychczasowych badań autorki nad procesem studiowania wynika potrzeba poszukiwania rozwiązań dydaktycznych prowadzących do doskonalenia studiowania młodzieży. W opracowaniu zaprezentowano jedno z rozwiązań, które może prowadzić do optymalizacji procesu studiowania, jakim jest realizacja przedmiotu „Efektywne studiowanie”, a przede wszystkim tworzenie portfolio przez studentów na podstawie własnych obserwacji. W artykule dokonano analizy głównego elementu tworzonego przez studentów portfolio, jakim jest projekt doskonalenia procesu studiowania. Głównym problemem badawczym było pytanie: jakie zmiany planują podjąć studenci, aby udoskonalić swój proces studiowania? Uczestnictwo studentów w realizacji przedmiotu fakultatywnego i tworzenie portfolio było okazją do zastanowienia się, obserwacji i analizy własnego procesu studiowania. Wykorzystana metoda indywidualnych przypadków i technika analizy dokumentu (portfolio) pozwoliła poznać zmiany, jakie postanawiają wprowadzić studenci do własnego procesu uczenia się.
Journal
Year
Issue
Pages
27-33
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Ciechanowska, D. (2011). Zmieniający się uniwersytet i autonomia studentów. Edukacja Humanistyczna, 1(24), 37-46.
 • Cottrell, S. (2007). Podręcznik umiejętności studiowania. Zysk i S-ka.
 • Filipiak, E. (2007). Od Rozumu do Mądrości, od Rozumienia do Pojmowania - idea "studiowania" w perspektywie socjokulturowej koncepcji Lwa S. Wygotskiego i J. S. Brunera. W A. J. Sowiński (red.), Wiedza i mądrość w edukacji akademickiej (s. 153-161). Zapol.
 • Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Karpińska, A. i Wróblewska, W. (2018). Proces studiowania znaczącym komponentem jakości kształcenia w szkole wyższej. Pedagogika Szkoły Wyższej, 2(24), 105-115. https:/doi.org/10.18276/psw.2018.2-10
 • Kidd, J. R. (1966). The implications of continuous learning. Gage.
 • Kolb, D. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development. Prentice-Hall.
 • Matlakiewicz, A. i Solarczyk-Szwec, H. (2009). Dorośli uczą się inaczej. Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 • Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka edukacyjna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Piaget, J. (1977). Psychologia i epistemologia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Pilch, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Rawson, M. (2000). Learning to learn: more than a skill set. Studies in Higher Education, 25(2), 225-238. https://doi.org/10.1080/713696137
 • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich: teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Seldin, P. i Miller, J. E. (2009). The academic portfolio. A practical guide to documenting teaching, research, and service. Jossey-Bass.
 • Solarczyk-Szwec, H. (2012). Uczyć się przez całe życie: stary paradygmat w nowej szacie? W M. M. Urlińska, A. Uniewska i J. Horowski (red.), Po życie sięgać nowe. Teoria i praktyka edukacyjna (s. 393-403). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Świrko, J. (2018). Samo-dzielność studiowania. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1(23), 23-32. https:/doi.org/10.18276/psw.2018.1-02
 • Świrko-Pilipczuk, J. (2011). Samo-dzielność w filozoficznych poglądach i koncepcjach człowieka - implikacje pedagogiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Wróblewska, W. (2017). Proces studiowania w świetle badań indywidualnych przypadków. W J. Grzesiak (red.), Innowacje i ewaluacja w edukacji. Wartości i wartościowanie w procesach edukacyjnych (s. 87-101). Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
 • Wygotski, L. S. (1971). Wybrane prace psychologiczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc5ca87b-9d84-4253-bfa0-7d8c80d37ea6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.