PL EN


2014 | 5 (352) | 138-148
Article title

Ekoinnowacje – istotny element zrównoważonego budownictwa

Content
Title variants
EN
Ecoinnovations – an Important Element of Sustainable Construction
RU
Экоинновации – существенный элемент устойчивого строительства
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest ukazanie ekoinnowacji jako elementu zrównoważonego budownictwa. Realizacji celu pracy podporządkowano jej układ. Przybliżono zatem podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące zrównoważonego budownictwa, zwrócono uwagę na jego trójwymiarowość w kontekście zrównoważonego rozwoju, ukazano aspekty prawne zrównoważonego budownictwa oraz opisano ekoinnowacje stanowiące istotną część zrównoważonego budownictwa. Artykuł jest przeglądem literatury.
EN
An aim of considerations is to present the ecoinnovations as an element of sustainable construction. The work objective accomplishment ruled its arrangement. Therefore, there were brought closer the basic theoretical issues concerning sustainable construction, paid attention to its three-dimensionality in the context of sustainable development, presented the legal aspects of sustainable construction as well as described ecoinnovations being an essential part of sustainable construction. The article is a review of literature.
RU
Цель рассуждений – указать экоинновации в качестве элемента устойчивого строительства. Выполнению цели работы подчинили ее структуру. Следовательно, приблизили основные теоретические вопросы, касающиеся устойчивого строительства, обратили внимание на его троемерность в контексте устойчивого развития, указали юридические аспекты устойчивого строительства и описали экоинновации, представляющие собой существенную часть устойчивого строительства. Статья представляет собой обзор литературы.
Year
Issue
Pages
138-148
Physical description
Dates
published
2014-09-2014-10
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bandosz Ł. (2012), Ekoinnowacje w budownictwie, „Ecomanager”, nr 9(29).
 • Budynki pasywne – mistrzowie oszczędzania energii (2006), Krajowy Ruch Ekologiczno- Społeczny, Piaseczno.
 • Feist W., Peper S., Kah O., von Oesen M. (2005), Climate Neutral Passive House Estate in Hannover- Kronsberg: Construction and Measurement Results, “PEP Project Information”, No. 1, ProKlima, Hannover.
 • Firląg Sz. (2007), Pierwszy certyfikowany dom pasywny w Polsce, „Energia i Budynek”, nr 5.
 • Fussler C., James P. (1996), Eco-innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability, Pitman Publishing, Londyn.
 • Kemp R., Pearson P. (2008), MEI project about Measuring Eco-Innovation. Final report.
 • Kukian J. (2014), Ekoinnowacje w budownictwie, http://www.pi.gov.pl/parp [dostęp: 28.04.2014].
 • Panek A., Rucińska J. (2008), Dostosowanie istniejącego budynku wielorodzinnego do standardów budynku pasywnego – przykład inwestycji Dunaújváros (Węgry), „Materiały Budowlane”, nr 1.
 • Pluta A. (2014), Budownictwo zrównoważone – powszechnie obowiązujący standard, (w:) www.inteligentnybudynek.eu [dostęp: 29.03.2014].
 • Raport – partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej (2011), Inwestycje Budowlane.
 • Woźniak L., Ziółkowski B. (2006), Paradygmat ekonomii ekologicznej jako stymulator ekoinnowacyjności, (w:) Woźniak L., Krupa J., Grzesik J. (red.) Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno- -gospodarczym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 • Ziółkowski B. (2009), Foresight w strategicznym rozwoju ekoinnowacji regionu – pierwsze doświadczenia Polski, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • http://www.unep.or.jp/ietc/focus/EnergyCities1.asp [dostęp: 24.04.2014].
 • http://www.zb.itb.pl/prawo-europejskie [dostęp: 05.04.2014].
 • http://zrownowazonebudownictwo.pl/subpage/7/ [dostęp: 15.04.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc642495-4f86-40c3-ba28-67a605a4ca69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.