PL EN


2011 | 14 | 1 | 177-191
Article title

Niepokój jako korelat poczucia osamotnienia u homoseksualnych mężczyzn

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Anxiety is linked to sense of loneliness in homosexual men
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem prezentowanych badań jest analiza powiązań między poczuciem osamotnienia a poziomem i strukturą niepokoju u homoseksualnych mężczyzn. W badaniach uczestniczyło 72 homoseksualnych mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat. Zastosowano Arkusz Samopoznania R. B. Cattella i Skalę Samotności w opracowaniu J. de Jon-Gierveld i F. Komphuis. Przeprowadzone analizy wykazały obecność powiązań między niepokojem i poczuciem osamotnienia. Czynnik niepokoju wyjaśniał 28% wariancji wyników w zakresie poczucia osamotnienia u badanych homoseksualnych mężczyzn.
EN
The present study focuses on the relationship between sense of loneliness and level and structure of anxiety in homosexual men. Seventy-two homosexual men, aged from 18 to 41, took part in the study and were investigated with the IPAT Scale and De Jong-Gierveld's Loneliness Scale. The sexual orientation of each participant was determined by his direct declaration. The results of this study show that anxiety correlated with the level of loneliness and accounted for approximately 28% of variance in loneliness among homosexual men.
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
177-191
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
  • Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc6472fa-e6a6-45c6-8c89-124ed31d11f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.