PL EN


2016 | 7 | 1 | 18-22
Article title

Stacje kontroli pojazdów w szkołach zawodowych kształcących młodzież dla branży motoryzacyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
Vehicle inspection stations in vocational schools educating teenagers for the automotive industry
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia rolę stacji kontroli pojazdów w szkole zawodowej, w której młodzież przygotowuje się do pracy w branży motoryzacyjnej. Tego rodzaju podmioty jak stacje kontroli pojazdów są istotnym elementem zewnętrznym i wewnętrznym szkoły. Są naturalnym środowi-skiem pracy, w którym kształcąca się młodzież nabywa umiejętności związane z diagnozą samo-chodu. Jednocześnie też zapoznaje się ze specyfiką zawodu diagnosty uprawnionego do badań technicznych.
EN
The article presents the role of vehicle control station at a vocational school, where teenagers are preparing to work in the automotive industry. Such places as vehicle inspection stations are an important external and internal element of the school. They are a natural work environment in which young people acquire skills related to car diagnosis. At the same time they get acquainted with the specifics of the diagnostician profession eligible for technical tests.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
18-22
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
  • Dziennik Ustaw z 28 listopada 2014 roku, poz. 1836.
  • Dziennik Ustaw z 5 sierpnia 2015 roku, poz. 1326.
  • Furmanek W. (2010), Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów.
  • Internet 1: http://www.wkl.com.pl/inne/PROGR_NAUCZ_ZAW_TPS_ost_poziomo.pdf (4.11.2015).
  • Internet 2: http://www. przegladoponiarski.pl/art/8067/w-branzy-skp-czeka-rewolucja.html (8.10.2015).
  • Jarosiński W. (2014), Narzędzia służące zapewnieniu właściwej jakości badań technicznych pojazdów, „Kwartalnik Naukowy Instytutu Transportu Samochodowego” nr 1.
  • Klasyfikacja zawodów i specjalności (1977), Warszawa.
  • Sitek K. (2011), Nowoczesna diagnostyka, specjalny dodatek do gazety „Nowoczesny Warsztat”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc663ce5-9639-45c0-bf40-859f52ae208a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.