Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2002 | 1(8) | 25-48

Article title

Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł przedstawia wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące rozwoju regionalnego. Autor dokonuje analizy najważniejszych czynników decydujących o rozwoju konkurencyjności gospodarki regionalnej. Wśród nich na uwagę zasługują m.in. warunki instytucjonalne i prawne, w szczególności sieci współpracujących ze sobą instytucji ekonomicznych i społecznych. Obok tego ważnym elementem są normy życia społecznego, które cenią innowacyjność i przedsiębiorczość oraz zachęcają do współpracy. Autor analizuje również badania dotyczące znaczenia kapitału społecznego dla rozwoju regionalnego. Ważnym czynnikiem dynamiki gospodarczej jest także dojrzałość strategii politycznej oraz jakość funkcjonowania władz publicznych. Dlatego autor przedstawił rekomendacje dla działań podejmowanych przez administrację publiczną, wspierających wzrost gospodarczy i rozwój społeczny w regionach.

Keywords

Contributors

References

 • Amin A., 1999, "An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development", International Journal of Urban and Regional Research, t. 23, nr 2.
 • Birch D.L., 1987, Job Creation in America, New York: Free Press.
 • Castells M., 1996, The Rise of Network Society, Oxford: Blackwell Publishers.
 • Chmielewski P., 1995, Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Christopoulos D.C., 2001, "Innovation within networks: Policy implications for regional planners" (w:) H. Bünz, A. Kukliński (red.), Globalization. Experiences and Prospects, Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung.
 • Cohen S.S., Fields G., 2000, "Social Capital and Capital Gains: An Examination of Social Capital in Silicon Valley" (w:) M. Kenney (red.), Understanding Silicon Valley. The Anatomy of an Entrepreneurial Region, Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Coleman J.S., 1988, "Social capital in the creation of human capital", American Journal of Sociology, t. 94.
 • Dubini P., 1989, "The influence of motivations and environment on business start-ups: some hints for public policies", Journal of Business Venturing, nr 4.
 • Florida R., 2000, "The Learning Region" (w:) Z.J. Acs (red.), Regional Innovation, Knowledge and Global Change, New York: Pinter.
 • Florida R., Samber M., 1999, "Capital and creative destruction" (w:) T.J. Barnes, M.S. Gertler (red.), The New Industrial Geography. Regions, Regulations and Institutions, London-New York: Routledge.
 • Friedman T.L., 2001, Lexus i drzewo oliwne, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis.
 • Granovetter M. 1985, "Economic action and social structure: the problem of embeddedness", American Journal of Sociology, t. 91.
 • Landes D.S., 2000, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa: Muza SA.
 • Malecki E.J., 1997, Technology and Economic Development. The Dynamics of Local, Regional and National Competitiveness, London: Longman.
 • Malizia E.E., Feser E.J., 1999, Understanding Local Economic Development, Rutgers, NJ: Center for Urban Policy Research.
 • Markusen A., 1999, "Sticky places in slippery space. A typology of industrial districts" (w:) T.J. Barnes, M.S. Gertler (red.), The New Industrial Geography. Regions, Regulations and Institutions, Cheltenham-Lyme: Routledge.
 • Morawski W., 2001, Socjologia ekonomiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • North D.C., 1997, "Institutions, Economic Growth and Freedom: An Historical Introduction" (w:) S. Pejovich (red.), The Economic Foundations of Property Rights. Selected Readings, London: Elgar.
 • Pietrzyk I., 1984, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pietrzyk I., 2001, Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Piore M., Sabel C., 1984, The Second Industrial Divide, New York: BasicBooks.
 • Porter M.E., 1997, "New strategies for inner-city economic development", Economic Development Quarterly, t. 11, nr 1.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Putnam R.D. (przy współpracy R. Leonardi, R.Y. Nanetti), 1995, Demokracja w działaniu, Kraków: Znak, Fundacja im. S. Batorego.
 • Putnam R.D., 2000, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster.
 • Reich R., 2001, The Future of Success, New York: Alfred A. Knopf.
 • Samuelson P.A., NordhausW.D., 2000, Ekonomia 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Scott A.J., 1993, Technopolis. High-Technology Industry and Regional Development in Southern California, Berkeley, CA: University of California Press.
 • Scott A.J., 1998, "From Silicon Valley to Hollywood. Growth and development of the multimedia industry in California" (w:) H.J. Braczyk, P. Cooke, M. Heidenreich (red.), Regional Innovation Systems. The Role of Governances in Globalized World, London: UCL Press.
 • Storper M. 1995, "The Resurgence of Regional Economies, 10 Years Later", European Urban and Regional Studies, nr 2-3.
 • Storper M., 1997, The Regional World. Territorial Development in a Global Economy, New York: The Guilford Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dc6aa18c-1db0-4423-be63-49c5033d1eb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.