PL EN


2015 | 30 | 55-68
Article title

Słów kilka o kolokwializacji w oryginale i przekładzie

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Remarks on colloquialisation in the original and translated text
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A studied literary work is novel „Похороните меня за плинтусом” [Bury me under the floor] (P. Sanajew, 2010) and its Polish translation „Pochowajcie mnie pod podłogą” (I. Korybut‑Dashkievich, 2009). The author investigates the mazy family relations which are reflected in the language and primarily found in everyday dialogues. The elaborate pejorative nominations as nouns, adjective‑noun collocations, including vulgarity and, to a lesser extent, positively‑marked lexis are conspicuous. The translator selects different counterparts to achieve the same wording of the original text, depending on the recipient and the context of expression. She uses a variety of synonymous means of the target language. To translate expressive forms of address and other nominations denoting humans can be a real challenge as bilingual dictionaries hardly reflect colloquial and vulgar vocabulary so bilingual parallel corpora can be useful then.
Year
Volume
30
Pages
55-68
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Sanajew, P. (2009), Pochowajcie mnie pod podłogą, tłum. I. Korybut‑Daszkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Cанаев, П. (2010), Похороните меня за плинтусом, Астрель: АСТ, Владимир: ВКТ, Москва.
 • Apresjan, J.D. (1980), Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, tłum. Z. Kozłowska, A. Markowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Bartwicka, H. (2000), Rosyjski język potoczny. Słownictwo, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.
 • Bednarczyk, A. (2008), W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dąmbska‑Prokop, U. (2012), „Dominanta a intencja dzieła”, w: Bednarczyk, A., Brzozowski, J. (red.), Między oryginałem a przekładem, XVIII: Dominanta a przekład, Kraków, s. 74‑84.
 • Garczyńska, H. (2012), „Jakim zwierzątkiem powinna być kobieta? Przekład form adresatywnych w dramatach Ibsena”, w: Piotrkowska, M., Dybiec‑Gajer, J. (red.), Przekład – teorie, terminy, terminologia, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, s. 228‑235.
 • Lewicki, R. (1986), Przekład wobec zjawisk podstandardowych. Na materiale polskich przekładów współczesnej prozy rosyjskiej, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
 • Мазурова, С. (2008), Бабушкина любовь, „Российская газета”, 22.07.2008, [on‑line]http://www.rg.ru/2008/07/22/kino.html – 10.06.2014.
 • Земская, Е.А., Китайгородская, М.В., Ширяев, Е.Н. (1981), Русская разговорная речь. Общие вопросы, Словообразование, Синтаксис, Издательство «Наука», Москва.
 • Харченко, В.К. (2010), Современная повседневная речь, Издательство «ЛКИ», Москва.
 • BSRŻ – Мокиенко, В.М., Никитина, Т.Г. (2001), Большой словарь русского жаргона, «Норинт», Санкт‑Петербург.
 • BTSSRR – Бабенко, Л.Г. (ред.) (2008), Большой толковый словарь синонимов русской речи, «АСТ‑ПРЕСС КНИГА», Москва.
 • RS – Мокиенко, В.М., Никитина, Т.Г. (2010), Русское сквернословие. Краткий, но выразительный словарь, ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», Москва.
 • TSRJ – Отв. ред. Шведова, Н.Ю. (2008), Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов, Издательский центр «Азбуковник», Москва.
 • USJP – Dubisz, S. (red.) (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I‑IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • WSRP – Mirowicz, A., Dulewiczowa, I., Grek‑Pabisowa, I., Maryniakowa, I. (1993), Большой русско‑польский словарь, t. I‑II, Wiedza Powszechna, Philip Wilson, Warszawa.
 • NKJR – http://www.ruscoropora.ru; http://www.ruscorpora.ru/search‑para‑pl.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc6cebbf-7e99-4b42-9a8f-0306d42c2ccb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.