PL EN


2016 | 5 | 147-168
Article title

WARTOŚĆ SZTUKI BRYTYJSKIEJ W OCENACH POLSKICH PUBLICYSTÓW WIEKU XIX (DO 1914 R.) NA PRZYKŁADZIE ZAWARTOŚCI WYBRANYCH CZASOPISM

Content
Title variants
EN
THE VALUE OF BRITISH ART ACCORDING TO 19TH-CENTURY POLISH PUBLICISTS (UP TO 1914): A STUDY OF SELECTED JOURNALS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish press of the 19th century analyzed many aspects of British culture, art included. In the opinion of Polish critics, British art was, first of all, inferior to French art and, what is more, to other achievements of Great Britain as a country. It was criticized for aesthetic worthlessness and presented as utilitarian for British culture. However, with time, thanks to more in-depth analysis of selected strands of British art (e.g., Aestheticism, Pre-Raphaelites), the Polish approach towards it improved and British art was used not only to demonstrate its close ties with Polish art, but also to justify the protection of Poland in the process of devel-opment as an independent country.
Year
Issue
5
Pages
147-168
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
  • A.S. [Artur Schroeder], Wystawa dawnych mistrzów, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 11.
  • Bunikiewicz W., Z wystaw londyńskich, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 4.
  • Bunikiewicz W., Z galeryi mistrzów, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 31.
  • Bunikiewicz W., Z galeryi mistrzów, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 43.
  • Bunikiewicz W., Z galeryi mistrzów, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 9.
  • Dąbrowski M., Karykatury polskiego artysty w Anglii, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 7.
  • E.N.T. [Edgar Nekanda Trepka], Kronika londyńska, „Tygodnik Ilustrowany” 1887, nr 246.
  • Hogarth, „Magazyn Powszechny…” 1834, R. 1, nr 34.
  • Holewiński J., Nowy salon sztuki w Londynie, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 45.
  • Holewiński J., Społeczeństwo a sztuka angielska. Krótka charakterystyka z okazji dorocz-nego salonu londyńskiego ‘Royal Academy’, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 49.
  • Holewiński J., Społeczeństwo a sztuka angielska. Krótka charakterystyka z okazyi dorocz-nego salonu londyńskiego ‘Royal Academy’, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 50.
  • Kabata M., Tygodnik Ilustrowany, [w:] Literatura polska. Przewodnik Encyklopedyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985.
  • Kmiecik Z., Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864-1885), Warszawa 1971.
  • Kmiecik Z., „Tygodnik Ilustrowany” w latach 1908-1915, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 1.
  • J. Kl. [Jan Kleczyński], Wystawa grafików angielskich, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 46.
  • Kleczyński J., Sztuka międzynarodowa. Wenecya, wystawa powszechna, „Tygodnik Ilu-strowany” 1907, nr 42.
  • Kraszewski J.I., Kronika zagraniczna, „Tygodnik Ilustrowany” 1867, nr 393.
  • Łukowska M., Mit Wielkiej Brytanii w literackiej kulturze polskiej okresu rozbiorów. Stu-dium wyobrażeń środowiskowych na podstawie zawartości wybranych periodyków, Łódź 2016.
  • M., Nasze ryciny, „Tygodnik Ilustrowany” 1890, nr 25.
  • Matuszewski I., Nowoczesne malarstwo angielskie (Prerafaelici), „Tygodnik Ilustrowany” 1899, nr 24.
  • Matuszewski I., Nowoczesne malarstwo angielskie (Prerafaelici), „Tygodnik Ilustrowany” 1899, nr 25.
  • Matuszewski I., Nowoczesne malarstwo angielskie (Prerafaelici), „Tygodnik Ilustrowany” 1899, nr 26.
  • Międzynarodowa wystawa karykaturzystów w Londynie, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 6.
  • Naganowski E., Britannica, „Tygodnik Ilustrowany” 1891, nr 75.
  • Nowaczyński A., Londyn, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 46; nr 48.
  • Petrozolin-Skowrońska B., Ateneum. Pismo naukowe i literackie, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, t. 2.
  • Rejchan S., Sztuka Polska w Londynie, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 27.
  • Rohozińska E., Biesiada Literacka, [w:] Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985.
  • Siedlecki F., Wystawa malarstwa scenicznego w Tow. Zach. Sztuk Pięknych, „Tygodnik Ilu-strowany” 1913, nr 39.
  • Stuart G. Davis, Marzenie. Nasze ryciny, „Tygodnik Ilustrowany” 1899, nr 21.
  • Toporczyk, Ze świata obcego, „Tygodnik Ilustrowany” 1884, t. 3, nr 67.
  • Toporczyk, Ze świata obcego, „Tygodnik Ilustrowany” 1884, t. 3, nr 71.
  • Toporczyk, Ze świata obcego, „Tygodnik Ilustrowany 1884, t. 3, nr 78.
  • Toporczyk, Ze świata obcego, „Tygodnik Ilustrowany” 1884, t. 4, nr 98.
  • Toporczyk, Ze świata obcego, „Tygodnik Ilustrowany” 1885, t. 6, nr 134.
  • Trepka M.E., Estetyzm w Anglii. Kartka z dziejów współczesnej cywilizacji, „Ateneum” 1884, t. 2, z. 4.
  • Trepka M.E., Estetyzm w Anglii. Kartka z dziejów współczesnej cywilizacji, „Ateneum” 1884, t. 2, z. 5.
  • Trepka M.E., Prerafaelici angielscy, „Ateneum” 1895, t. 3, z. 1.
  • Trepka M.E., William Morris i sztuka zdobnicza w Anglii, „Ateneum” 1897, t. 22, z. 1.
  • Vail E., Na morzu, „Tygodnik Ilustrowany” 1891, nr 61.
  • Vail E., Na Tamizie, „Tygodnik Ilustrowany” 1891, nr 56.
  • Z. [Jan Zakrzewski II], Edward Burne-Jones (1833-1898), „Tygodnik Ilustrowany” 1898, nr 32.
  • „Ateneum. Pismo Naukowe i Literackie” 1876-1901, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publica-tion? id=525from=pubindex&dirids=28&tab=1&1p=9 [dostęp: 3.07.2012].
  • „Biesiada Literacka. Pismo Ilustrowane poświęcone Literaturze, sztuce, Kwestiom Spo-łecznym, Wynalazkom, Polityce i Gospodarstwu Krajowemu” 1876-1917, www. wbc. poznan.pl/publication/91392 [dostęp: 15.08.2011].
  • „Magazyn Powszechny. Dziennik Użytecznych Wiadomości”, 1834-1842, www.wbc.
  • poznan.pl/publication/65008 [dostęp: 5.05.2012].
  • „Tygodnik Ilustrowany” 1859-1939, bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=39&from= pubstats [dostęp: 3.07.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-1226
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc6d3fc4-2bf9-4e56-8f66-b4921b99c8cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.