PL EN


2013 | 21 | 1(79) | 107-119
Article title

„INDIANIN” W ŚWIETLE PRAWA

Content
Title variants
EN
The Term “Indian” and its Legal Aspects
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł wskazuje, w jaki sposób akty prawne o charakterze międzynarodowym i krajowym, bezpośrednio lub pośrednio definiują pojęcie „Indianin”. Okazuje się, że kwestią problematyczną i dotychczas nieuzgodnioną ostatecznie, jest zdefiniowanie kategorii nadrzędnej, jaką jest funkcjonujące w międzynarodowej przestrzeni prawno-politycznej określenie tubylec. Omawiane kraje radzą sobie z tą kwestią na różne sposoby, odnosząc się do niej w swych ustawach zasadniczych, aktach prawnych o mniejszej wadze, a także tworząc kryteria przyjmowane dla przeprowadzania powszechnych spisów ludności. Wnioski wynikające z relacji pomiędzy kryteriami i wynikami spisów, dobitnie świadczą, iż język używany w przestrzeni społecznej jest samospełniającą się przepowiednią kształtującą rzeczywistość.
EN
The article analyzes how the international and national legal acts, directly or indirectly, define the term “Indian”. It turns out that defining a parent category which is native, operating in the international legal and political space, is a problematic issue which has not yet been settled. The mentioned in the article countries deal with this issue in different ways, referring to it in their constitutions, legal acts of less importance, as well as creating criteria for conducting population censuses. The relationship between the criteria and the results of these censuses clearly shows that the language used in the social space is a self-fulfilling prophecy shaping the reality.
Year
Volume
21
Issue
Pages
107-119
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc71f6a9-0fc3-4c0a-b1db-156ce20cc607
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.