PL EN


2012 | 1 |
Article title

E-learning wsparciem dla biblioteki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie zastosowania distance learningu w Bibliotece Politechniki Krakowskiej (BPK). Dzięki tej nowej formule kształcenia, bibliotekarze mają możliwość przygotowania profesjonalnych szkoleń e-learningowych adresowanych do różnych grup odbiorców. Wzbogacone o narzędzia multimedialne i interaktywne stanowią atrakcyjną formę przekazywania wiedzy i zdobywania kompetencji. BPK posadawia kursy na platformie e-learnigowej Politechniki Krakowskiej. Część z nich realizowana jest w ramach projektu „Politechnika XXI wieku…”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
EN
The aim of the article is distance learning and its application in the Library of the Cracow University of Technology (CUT). Distance learning allows librarians to prepare professional workshops for different groups of users. Thanks to multimedia and interactive tools, e-courses become an attractive method of knowledge transfer and skills acquisition. The CUT Library takes part in the project “Politechnika XXI wieku” (CUT in the 21 century), co-financed by the European Union, and some of the courses are created within this framework. However, all e-courses are positioned on the CUT web-platform.
Year
Issue
1
Physical description
Contributors
 • Biblioteka Politechniki Krakowskiej
 • Biblioteka Politechniki Krakowskiej
References
 • Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki, Warszawa 2008.
 • Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://moodle.wmbp.edu.pl.
 • E-learning Framework PK [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://info.elf.pk.edu.pl/.
 • eXeeXeLearning [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://exelearning.org/wiki.
 • GNU General Public License. In Wikipedia [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License.
 • Hot Potatoes [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://hotpot.uvic.ca/.
 • Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/kodeks_etyki.html.
 • Kuciapski M., Koncepcja i formy e-learningu [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.slideshare.net/mkuciapski/koncepcja-i-formy-elearningu-presentation.
 • Misja Biblioteki Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblos.pk.edu.pl/misja.
 • Moodle [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://moodle.org/.
 • Penkowska G., Meandry e-learningu, Warszawa 2010.
 • Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pk21.pk.edu.pl/poklpk/main.php.
 • Rules for good design [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.webbasedtraining.com/primer_rules.aspx.
 • Zajączkowski G., Metodyka e-learningu [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.eid.edu.pl/blog/wpis,metodyka_e-learningu,410.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc728b3e-33e2-4981-a50d-d347f3bea415
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.