Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(34) | 47-58

Article title

Postrzeganie marki a sytuacja ekonomiczna nabywców

Content

Title variants

EN
Brand perception versus the economic situation of consumers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Znaczenie marek w procesie decyzyjnym zmienia się wraz ze zmianą sytuacji gospodarstw domowych i stylu życia konsumentów. Celem opracowania jest prezentacja wybranych aspektów odnoszących się do postrzegania marek rozpatrywanego jako determinanta procesu decyzyjnego konsumentów. Przeanalizowano rozumienie pojęcia marki i produktu markowego, funkcje marki oraz opinie konsumentów związane z postrzeganiem marki, lojalnością wobec marki i posiadaniem ulubionej marki. Zestawienia wyników przedstawiono w podziale na trzy grupy dochodowe respondentów: do 1000 zł netto w przeliczeniu na osobę miesięcznie, 1001–2000 zł i powyżej 2001 zł. Pojęcie 'marka' jest utożsamiane ze znakiem graficznym i symbolem, producentem oraz nazwą. Znaczenie marki w procesie decyzyjnym konsumentów odnosi się do czynników ekonomicznych rozpatrywanych przez pryzmat ceny i dochodów. Rola ceny jako czynnika warunkującego podejmowanie decyzji w procesie nabywczym była najwyższa w grupie dochodowej do 1000 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie domowym. Uzyskane wyniki wskazują na powiązanie postrzegania marki jako czynnika determinującego proces nabywczy z wysokością dochodów gospodarstwa domowego oraz cenami produktów dostępnych pod marką własną.
EN
The aim of the study was to show selected aspects of brand perception as a factor influencing the purchasing consumer process. Special attention was given to the understanding of the concept of brand and a branded product, brand functions, as well as consumer opinions related to brand perception, brand loyalty and favourite brands. The results were presented for three income groups of the respondents: up to 1,000 PLN per person per month, 1,001–2,000 PLN, as well as above 2,001 PLN. The term of brand is identified with logo, symbol, producer and the name. The significance of brand in the decision making process is related to economic factors analysed through the prism of price and income. The role of prices as a factor influencing the decision making process was highest among the lowest income group (up to 1,000 PLN). It should be emphasised that the perception of brand as a factor determining the decision making process depends on the household income and the prices of branded products.

Year

Issue

Pages

47-58

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
 • maksymilian_czeczotko@sggw.pl
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

References

 • Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. New York: Free Press. ISBN 0029001013.
 • Aaker, D.A. (2012). Building Strong Brands. London: Simon & Schuster. ISBN 9781471104381.
 • Abratt, R., Bick, G. (2003). Valuing brands and brand equity: Methods and processes. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 8(1), 21–39.
 • Altkorn, J. (1995). Informacyjne funkcje znaków towarowych. Handel Wewnętrzny, 5–6, 1–7.
 • Boon, E., Grant, P., Kietzmann, J. (2016). Consumer generated brand extensions: definition and response strategies. Journal of Product & Brand Management, 25(4), 337–344.
 • Calderón, H., Cervera, A., Mollá, A. (1997). Brand assessment: A key element of marketing strategy. Journal of Product and Brand Management, 6(5), 293–304.
 • Chernatony, L. de (2001). From Brand Vision to Brand Evaluation: Strategically Building and Sustaining Brands. Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 0750646144.
 • Chernatony, L. de, McDonald, M. (2005). Creating Powerful Brands in Consumer, Service and Industrial Markets. Oxford: Elsevier; Butterworth-Heinemann. ISBN 0750659807.
 • Chow, H., Ling, G., Yen, I., Hwang, K. (2017). Building brand equity through industrial tourism. Asia Pacific Management, 22(2), 70–79.
 • Conejo, F., Wooliscroft, B. (2015). Brands defined as semiotic marketing systems. Journal of Macromarketing, 35(3), 287–301.
 • Feldwick, P. (2002). What is Brand Equity, anyway? Selected papers on brands and advertising. Henley-on-Thames, Oxon: World Advertising Research Center. ISBN 1841161098.
 • Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2000). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE. ISBN 8320812305.
 • Górska-Warsewicz, H. (2001). Konsumencka ocena jakości żywności. Przemysł Spożywczy, 12, 35–37.
 • Górska-Warsewicz, H. (2011). Konsumencki kapitał marek produktowych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem (na przykładzie sektora mleczarskiego). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 9788361276616.
 • Kall, J. (2001). Silna marka: istota i kreowanie. Warszawa: PWE. ISBN 8320812887.
 • Kall, J. (2005). Tożsamość marek należących do sieci detalicznych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 837417109X.
 • Kamakura, W.A., Russell, G.J. (1993). Measuring brand value with scanner data. International Journal of Research in Marketing, 10(1), 9–22.Keller, K.L., Machado, M. (2006). Marketing Management. São Paulo: Prentice Hall.
 • Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 8373015329.
 • Kucharska, W. (2016). Wartość marki jako wskaźnik. Metody pomiaru. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 460, s. 90–100.
 • Leuthesser, L. (1988). Defining, measuring and managing brand equity: A conference summary. Report no. 88–104. Cambridge, MA: Marketing Science Institute.
 • Mahajan, V.R., Srivastava, R.K. (1991). Development testing, and validation of brand equity under conditions of acquisition and divestment. W: E. Maltz (ed.). Managing Brand Equity: Conference Summary (s. 14–15). Report no. 91–110.
 • Martensen, A., Grønholdt, L. (2004). Building brand equity: A customer-based modelling approach. Journal of Management Systems, 16(3), 37–51.
 • O’Shaughnessy, J. (1994). Dlaczego ludzie kupują. Warszawa: PWE. ISBN 8320809681.
 • Pitcher, A.E. (1985). The role of branding in international advertising. International Journal of Advertising, 4(3), 241–246.
 • Stankovic, L., Djukic, S. (2006). Strategic brand management in global environment. Facta Universitatis. Series: Economics and Organization, 3(2), 125–133.
 • Strebinger, A., Schweiger, G., Otter, T. (1998). Brand Equity and Consumer Information Processing: A Proposed Model. Institut für Absatzwirtschaft. Wirtschaftsuniversität Wien. Working Paper. Viena: Facultas Verlag.
 • Strutton, D., Roswinanto, W. (2015). Can vague brand slogans promote desirable consumer responses? Journal of Product & Brand Management, 24(4), 282–294.
 • Sudolska, A. (2000). Lojalność konsumentów i ich pomiar. W: S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer (red.). Marketingowe testowanie produktów (s. 315–342). Warszawa: PWE. ISBN 8320812496.
 • Urbanek, G. (2002). Zarządzanie marką. Warszawa: PWE. ISBN 8320813999.
 • Wood, L. (2000). Brands and brand equity: definition and management. Management Decision, 38(9), 662–669.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dc751540-c869-4fd9-9b8a-a1136465ce7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.