PL EN


2021 | 1 (39) | 93-118
Article title

OPEN INNOVATIONS AS A FORM OF CUSTOMER VALUE CO-CREATION

Content
Title variants
PL
OTWARTE INNOWACJE JAKO FORMA WSPÓŁTWORZENIA WARTOŚCI PRZEZ KLIENTÓW
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article aims to present customer participation in value co-creation based on the demand-side approach to innovation. We present the rationale and principles of the demand-side approach to innovation based on user participation. Further, we discuss the forms of customer engagement in customer-company cooperation, customer motivations, and perceived benefits. This article also identifies the open innovation model's factors and provides practitioners with implementation guidance regarding the demand approach to innovation. Further, this article shows the influence of the customer's active role and the demand-side approach to innovation on the enterprise, the economy, and society. Finally, we identify possible risks associated with using this approach and their impact on the environment.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie różnych aspektów udziału klientów w procesie współtworzenia wartości opartego na popytowym podejściu do innowacji. Wskazano na przesłanki i zasady popytowego podejścia do innowacji opartego na uczestnictwie użytkowników. Omówiono formy zaangażowania i uczestnictwa klientów we współpracy z firmą, ich motywacje i postrzegane korzyści. Wskazano na czynniki kształtujące proces wdrażania modelu open innovation oraz kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem sprzyjające wdrażaniu popytowego podejścia do innowacji. Na koniec przedstawione zostały kierunki oddziaływania aktywnej roli klienta i popytowego podejścia do innowacji na przedsiębiorstwo, gospodarkę i społeczeństwo. Podkreślono także możliwe zagrożenia związane ze stosowaniem tego podejścia w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w oddziaływaniu na otoczenie.
Publisher
Year
Issue
Pages
93-118
Physical description
Dates
online
2021-03
Contributors
 • The Wroclaw University of Economics and Business 53-345 Wroclaw, ul. Komandorska 118/120, bud. B, Poland
References
 • 1. AIbors — Garrigos, J. and de Miguel Molina, M. (2020). Integrating Customers and Suppliers in Retail Co-innovation. Journal Research — Technology Management, 63(3).
 • 2. Balaji, M. and Roy, S. (2017). Value co-creation with internet of things technology in the retail industry. Journal of Marketing Management, Vol. 33 Nos 1/2, 7–31.
 • 3. Baran, M., Ostrowska, A. and Pander, W. (2012). Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 4. Bartl, M., Füller, J., Mühlbacher, H. and Ernst, H. (2012). A manager's perspective on virtual customer integration for new product development. Journal of Product Innovation Management, 29(6), 1031–1046.
 • 5. Bogers, M. (2011). The open innovation paradox: Knowledge sharing and protection in R&D collaborations. European Journal of Innovation Management, 14(1), 93–117.
 • 6. Boudreau, K. J. and Lakhani, K. R. (2013). Using the Crowd as an Innovation Partner HBR. www.hbr.org
 • 7. Busse, M. and Siebert, R. (2018). The role of consumers in food innovation processes. European Journal of Innovation Management, 21(1).
 • 8. Chepurna, M. and Criado, J. R. (2018). Identification of barriers to co-create online: the perspectives of customers and companies. Journal of Research in Interactive Marketing, 12(4), 452–471 Emerald Publishing.
 • 9. Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology Boston. Harvard Business School Press.
 • 10. Cui, A. (2018). Customer Involvement in Innovation: A Review of Literature and Future Research Directions 2018. Review of Marketing Research, July 2018.
 • 11. Dobiegała-Korona, B. (2010). Strategie innowacji w budowie kapitału klienta. W: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski. Warszawa.
 • 12. Dziewanowska, K. (2017). Współtworzenie i współniszczenie wartości, czyli wady i zalety współpracy z klientem. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 328.
 • 13. Greer, D.A. (2015). Defective co-creation. European Journal of Marketing, 49(1/2), 238–261.
 • 14. Gummesson, E. and Mele, C. (2010). Marketing as value co-creation through network interaction and resource integration. Journal of Business Market Management, 4(4), 181–198.
 • 15. Harris, L.C. and Ogbonna, E. (2006). Service Sabotage: A Study of Antecedents and Consequences. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(4), 543–558.
 • 16. Hoyer, W. D., Chandy, R., Dorotic, M., Krafft, M. and Singh, S. S. (2010). Consumer cocreation in new product development. Journal of Service Research, 13(3), 283–296.
 • 17. Howe, J. ( 2006), Rise of the crowdsourcing. Wired magazine, 14(6) 1–4.
 • 18. Innowacje IT, (2020). Innowacje w obszarze IT zaczynają się od konsumentów. www.money.pl (11.12.2020).
 • 19. Kieżel, M. and Wiechoczek, J. (2016). Zaangażowanie klienta (ce) w sektorze dóbr zaawansowanych technicznie oraz sektorze bankowym. Studia i Prace WNEIIZ US, 434/2.
 • 20. Lakhani, K. R. and Wolf, R. G. (2003). Why Hackers Do What They Do: Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source Software Projects. Electronic Journal Unfollow journal. DOI: 10.2139/ssrn.443040
 • 21. Lichtenthaler, U. (2010). Intellectual property and open innovation: An empirical analysis. International Journal of Technology Management, 52(3/4), 372–391.
 • 22. Liu, Q., Zhao, X. and Sun, B. (2018). Value co-creation mechanisms of enterprises and users under crowdsource-based open innovation. International Journal of Crowd Science, 2(1).
 • 23. Malinowski, B. F. (2018). Czym jest crowdsourcing. www.wethecrowd.pl (21.04.2019).
 • 24. Masser, K. and Mory, L. Gamification-Engaging People by Letting Them Have Fun. www.link.springer.com
 • 25. Mazurek-Łopacińska, K. (2013). Klient w kreowaniu innowacji na współczesnym rynku: modele, narzędzia, przykłady. Handel Wewnętrzny, 1–2.
 • 26.Mazurek-Łopacińska, K. (2012). The Customer in Creating Innovation — Challenge for the Enterprise. W: Olejniczuk-Merta A. (red.), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour. Warszawa: IBRKK.
 • 27. Mention, A.-L. and Al-Sharieh, S. ( 2013). Open Innovation and Intellectual Property: The Relationship and Its Challenges, www.researchgate.net (15.05.2020).
 • 28. Mierzejewska, B. (2008). Open innovation — nowe podejście w procesach innowacji. E-Mentor, 2(24).
 • 29. Milewski, F. (2015) (red.). Tłum jako źródło wiedzy i kapitału. PARP.
 • 30. Mohr, J. J. and Sarin, S. (2009). Drucker's insights on market orientation and innovation: implications for emerging areas in high-technology marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 37, 85–96.
 • 31. Nestlé's Open Innovation Platform Celebrates Two Years Of Creative Solutions Jun 26 2018 3:00. www.esmagazine.com (7.11.2019).
 • 32. Norton, K., (2019). 12 Brands Using Crowdsourcing for Product Design Ideas, www.cadcrowd.com (21.12.2020)
 • 33. Ohori, K. and Takahashi, S. (2007). Agent-based Analysis of Lead User Innovation in Consumer Product Market. W: Agent — Based Approaches in Economic and Social Complex, vol. 6, Springer vol. 6, 267–279.
 • 34. Pierrard, S. (2019). Innovation ouverte: vers de nouveaux modeles de propriété intellectuelle? www.lavery.ca (15.12.2020).
 • 35. Raport Nordic Innovation Center. (2010), 21.
 • 36. Robra-Bissantz, S. and Lattemann, Ch. (2017). Customer-Oriented Strategies and Gamification-The Example of Open Customer Innovation. W: Stieglitz S., Lattemann Ch., Robra-Bissantz, S., Zarnekow, R. and Brockmann, T., Gamification. Using Game Elements in Serious Contexts. Springer.
 • 37. Rossi, M. V. and Magni, D. (2017). Investigating Intellectual Capital Role inValue Co Creation lectual Capital. Journal of Marketing, 1.
 • 38. Rycharska M., Kuczwalski R., Stokalski B. and Ozimek, W. (2011). Gra o klienta czy gra z klientem? Nowa generacja usług elektronicznych. W: Gotowi na innowacje. Warszawa: Infovide-Matrix.
 • 39. Sopińska, A. (2013). Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu” — podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 11(4). Uniwersytet Gdański.
 • 40. Surowiecki, Korzyści i zagrożenia crowdsourcingu. www.nf.pl (11.04.2019).
 • 41. Szopik-Depczyńska, K. (2018). Koncepcja innowacji kreowanej przez użytkownika w działalności badawczo-rozwojowej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • 42. Tapscott, D. and Williams, A. D., (2011). Makrowikinomia. Reset świata i biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • 43. Vassileva, J. (2012). Motivating participation in social computing applications: A user modeling perspective. User Modeling and User-Adapted Interaction, 22(1–2), 177–201.
 • 44. Von Hippel, E. (2005). Democratizing Innovation. The MIT Press Cambridge. London: Massachusetts. https://doi.org/10.7551/mitpress/2333.001.0001
 • 45. Wojnicka, E. (2011). Popytowe podejście do innowacji — charakterystyka koncepcji. PARP.
 • 46. Wściubiak, Ł. (2017). Rola praw własności intelektualnej w świetle koncepcji otwartych innowacji. Studia i Prace WNEIZ US, 48/3.
 • 47. www.mystarbucksidea.force.com (15.12.2020).
 • 48. www.unilever.com/about/innovation/open-innovation/ (4.01.2019).
 • 49. Zichermann, G. and Linder, J. (2010). Game-based marketing: inspire customer loyalty through rewards, challenges, and contests. New Jersey: Wiley.
Notes
EN
Available in Open Access (Open Access)
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc75184f-1514-4c84-95f5-0781196d792c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.