PL EN


2020 | 3(67) | 283–303
Article title

Zgodność z Konstytucją przepisów ustawy o finansowaniu nauki w zakresie prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Conformity to the Constitution of provisions of the Act on Financing Science in the field of the right to obtain information about the activities of public authorities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the opinion of the Sejm, the provisions of the Act conform to the Constitution. In its position the Sejm states that disclosing to third parties the contents of applications for financing scientific research submitted in proceedings under the Act as public information would pose a significant threat to the material and non-material interests of the authors of the applications. The assumption that the contents of the review and the personal data of experts may be disclosed as public information due to the loss of binding force of these provisions in the result of the judgment of the Constitutional Tribunal means that such persons would be exposed to effects that could not be foreseen at the time of the review.
Year
Issue
Pages
283–303
Physical description
Contributors
author
  • Doktor nauk prawnych, starszy wykładowca; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego, KRAKÓW, POLSKA; piotrek.czarny@uj.edu.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6558-1075
References
  • Florczak-Wątor M., Uwaga 3 do art. 79 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
  • Królikowski M., Szczucki K., Objaśnienia do art. 73 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
  • Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2018.
  • Sarnecki P., Teza 9 do art. 9 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
  • Starck Ch., Objaśnienia do art. 5 [w:] Bonner Grundgesetz. Kommentar, t. I, red. H. v. Mangoldt, F. Klein, Ch. Starck, München 2001.
  • Tuleja P. [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
  • Wild M., Objaśnienia do art. 61 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
  • Włodarczyk K., Czym jest recenzja naukowa? Dlaczego jest potrzebna? Rodzaje i problemy peer review, http://informacja-naukowa.pl/blog/czym-jest-recenzja-naukowa-dlaczego-jest-potrzebna-rodzaje-i-problemy-peer-review.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc77f416-83fa-40fa-b67b-60fecb53155e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.