PL EN


2012 | 1 | 29-36
Article title

Rozpoznawanie przez pielęgniarki szkodliwych czynników chemicznych i fizycznych na stanowiskach pracy w szpitalu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
References
 • C iechaniewicz W, red. Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2006: 44.
 • Kliszcz J, Nowicka-Sauer K. Kontrola gniewu, lęku i depresji u pielęgniarek nefrologicznych a satysfakcja z życia i z pracy zawodowej. Piel Pol 2003; 1(15): 88–91
 • Kułagowska E. Warunki pracy na salach operacyjnych. Med Pr 2007; 58(1): 1–5.
 • Kutaj-Wąsikowska H. Jakość w Europie. W: Zdrowie i bezpieczeństwo w drodze do Unii Europejskiej. Kraków: CMUJ;2004.
 • Marcinkowski JT. Higiena. Profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2003.
 • Karczewski JK, red. Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2002.
 • L arese FF, Radman G. Latex allergy: a follow up study of 1040 healthcare workers. Occup Environ Med 2006; 63:121–125.
 • Walusiak J, Wągrowska-Koski E, Pałczyński C. Ocena skutków zdrowotnych zawodowej ekspozycji na cytostatyki u personelu medycznego w świetle obowiązującej profilaktyki: badanie przekrojowe. Med Pr 2003; 54(3): 229–236.
 • Kręcisz B, Kieć-Świerczyńska M. Alergia kontaktowa na lateks u pracowników służby zdrowia – studium przypadków.Med Pr 2004; 55(6): 477–480.
 • Pałczyński C, red. Alergia zawodowa u pracowników służby zdrowia. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof.J. Noffera; 2000.
 • Wilkinson SM, Burd RL . Latex: a cause of allergic contact eczema in users of natural rubber gloves. J Am Acad Dermatol 1998; 39: 36–42.
 • Majka M. Niezdrowo w służbie zdrowia. Atest. Bezpieczeństwo Pr 2007; 10: 45–46.
 • Pałczyński C. Alergia w miejscu pracy – prognozy epidemiologiczne i perspektywy profilaktyki higienicznej. Med Pr 2004; 55(1): 41–45.
 • Kułagowska E, Kosińska M. Obciążenie pracą personelu pielęgniarskiego. Ann UMCS, Sectio D 2003; 58 (Supl.13):145.
 • Kieć-Świerczyńska M, Kręcisz B, Krysiak B, i wsp. Occupational allergy in health workers. Clinical observations.Experiments. Int J Occup Med Environ Health 1998; 11: 349–358.
 • Dąbrowski T, Dąbrowska EA. Leki cytostatyczne i ich kancerogenność – problem zagrożenia zawodowego personelu medycznego. Współcz Onkol 2007; 11(2): 101–105.
 • Walusiak-Skorupa J, Wągrowska-Koski E, Pałczyński C. Cytostatyki. Narażenie zawodowe. Skutki zdrowotne.Profilaktyka. Orzecznictwo. Łódź: Instytut Medycyny Pracy; 2009.
 • Skov T, Maarup B, Olsen J, et al. Leukaemia and reproductive outcome among nurses handling anti-neoplastic drugs.Br J Ind Med 1992; 49: 855–861.
 • Valanis B, Vollmer W, Steele P. Occupational exposure to anti-neoplastic agents: self-reported miscarriages and stillbirths among nurses and pharmacists. J Occup Environ Med 1999; 41(8): 632–638.
 • B ilski B. Postępowanie personelu pielęgniarskiego z lekami cytostatycznymi – wstępne wyniki z badań. Med Pr 2004;55(3): 243–247.
 • Majka M. Niezdrowo w służbie zdrowia (cz. II). Atest. Bezpieczeństwo Pr 2007; 11: 46.
 • Makowiec-Dąbrowska T, Sprusińska E, Krawczyk P, i wsp. Jak stworzyć bezpieczne i zgodne z zasadami ergonomii warunki pracy dla personelu kobiecego w zakładach służby zdrowia. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Noffera;2000.
 • R ozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217, poz. 1833)
 • Zmyślony M, Mamrot P, Politański P. Ekspozycja pielęgniarek na pola elektromagnetyczne. Med Pr 2004; 55(2):183–187.
 • Majka M. Promieniowanie ultrafioletowe. Atest. Bezpieczeństwo Pr 2006; 5: 46–47.
 • Ostasiewicz S, Rusnak Z, Siedlecka U. Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2003.
 • Natorska J. Warunki pracy w zakładach opieki zdrowotnej w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy. Humanizacja Pr 1997; 3(177): 32–38.
 • Kułagowska E. Warunki pracy na salach operacyjnych. Med Pracy 2007; 58(1): 1–5..
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc7db9a8-ae0a-4450-a1b1-7a22f1ff2bbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.