PL EN


2020 | 47 | 11-12(560-561) | 8-15
Article title

PRACA I GLOBALIZACJA

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
WORK AND GLOBALIZATION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
My aims are to analyze some aspects of work and globalization in historical perspective with the intention to better understand challenges of the recent 30-40 years of the neoliberal globalization. After the trade globalization which had connected the world in the 16th century, came the industrial one with decisive transformation of the sphere of work, for example, sending the agriculture to the margins. The globalization after 1945 is more complex, although based on technological-scientific revolutions, it has other important dimensions: geopolitical, economic (financial), social-cultural, ecological, and some of them have disturbing ramifications for the field of work. Among them I discuss the Trump rejection of neoliberal globalization which exported millions of workplaces from USA to China, the end of middle class and populist reactions. The world of work is full of uncertainty, but it looks different in different parts of the globe.
Celem artykułu jest analiza niektórych aspektów pracy i globalizacji w perspektywie historycznej z zamiarem lepszego zrozumienia wyzwań ostatnich 30-40 lat neoliberalnej globalizacji. Po globalizacji handlu, która połączyła świat w XVI w., przyszła przemysłowa, z zdecydowaną transformacją sfery pracy, np. przesunięciem rolnictwa na margines. Globalizacja po 1945 r. jest bardziej złożona, choć oparta na rewolucjach naukowo-technicznych, ma też inne ważne wymiary: geopolityczny, gospodarczy (finansowy), społeczno-kulturowy, ekologiczny, a niektóre z nich mają niepokojące konsekwencje dla sfery pracy. Wśród nich omawiam odrzucenie przez prezydenta Trumpa neoliberalnej globalizacji, która „wyeksportowała” miliony miejsc pracy z USA do Chin, upadek klasy średniej i populistyczne reakcje w społeczeństwie oraz polityce. Świat pracy jest pełen niepewności, ale w różnych częściach świata wygląda inaczej.
Year
Volume
47
Pages
8-15
Physical description
Contributors
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
References
 • Arendt, H., 2011. Kondycja ludzka. Warszawa: Aletheia.
 • Clark, G., 2014. Pożegnanie z jałmużną. Krótka historia gospodarcza świata. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Collins, R., 2013. The end of middle-class work: no more escapes. In: I. Wallerstein, R. Collins, M. Mann, G. Derluguian, C. Calhoun, Does Capitalism Have a Future. Oxford: Oxford University Press.
 • Fineman, S., 2012. Work. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Freeman, C., 2002. Designing Women: Corporate Discipline and Barbados‘s Off-Shore Pink-Collar Sector. In: J.X. Inda, R. Rosaldo, eds. The Anthropology of Globalization. Blackwell Publishing.
 • Fulcher, J., 2015. Capitalism. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Jan Paweł II, 1996. Laborem exercens. W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Znak.
 • Kazin, M., 2016. Trump and American Populism. Foreign Affairs, November-December, pp. 17–24.
 • Morawski, W., 2010. Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje. Warszawa: PWN.
 • Mudde, C., 2016. Europe’s Populist Surge. A Long Time in the Making. Foreign Affairs, November-December, pp. 25–30.
 • Ong, A., 2002. The Pacific Shuttle: Family, Citizenship, and Capital Circuits. W. J.X. Inda, R. Rosaldo, eds. The Anthropology of Globalization. Blackwell Publishing.
 • Le Pen, M., 2016. France’s Next Revolution. A conversation with Marine Le Pen. Foreign Affairs, November-December, pp. 2–8.
 • Piketty, T., 2014. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge-London: Harvard University Press.
 • Rodrik, D., 2011. Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Salamońska, J., 2018. Migracje z Europy Środkowej i Wschodniej do Irlandii – dynamika migracji w zmieniającym się kontekście społecznym, ekonomicznym i politycznym. W: W. Morawski, red. Socjologia ekonomiczna. Przewodnik. Warszawa: PWN.
 • Scheidel, W., 2018. The Great Leveler. Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century. Princeton: Princeton University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc7e16ee-1ab8-454c-a33d-4183410ebaa3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.