PL EN


2010 | 4 | 94-102
Article title

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Content
Title variants
EN
Housing Real Estate Financing in Poland and the United Kingdom
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca zawiera porównanie danych z ostatnich lat nt. sposobów finansowania nieruchomości w Polsce i Wielkiej Brytanii. Porównanie to pokazuje, iż najpopularniejszym sposobem finansowania nieruchomości, zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii, są kredyty hipoteczne. W Polsce w 2010 r. średnio 63,4% ceny zakupu nieruchomości finansowane jest z kredytu lub pożyczki hipotecznej, a 22,7% opłacane jest w gotówce. Środki pochodzące ze sprzedaży innej nieruchomości stanowią 7,3%. Upłynniane lokaty i rachunki oszczędnościowe – 3,2%. Reszta to pożyczki od rodziny i znajomych oraz środki wypłacane z różnego typu funduszy czy ze sprzedaży obligacji. W Wielkiej Brytanii kredyty hipoteczne w ostatnich latach stanowiły ok. 70% całego rynku. Pozostała część to środki własne. Wkład własny przy zaciąganiu kredytów wynosił w ostatnich latach ok. 63% wartości nieruchomości. Brytyjczycy raczej nie korzystają z pożyczek od rodziny czy znajomych na finansowanie nieruchomości.
EN
Work is a comparison of data on the financing of real estate in Poland and the UK. It summarizes data from recent years. Comparison of data from both countries shows that the most popular way of financing real estate, both in Poland and Great Britain are mortgages. In Poland in 2010, an average of 63.4% of the purchase price is financed by propertyloan or mortgage loan, and 22.7% of the value paid in cash. The funds from the sale of another property is 7.3%. Liquefaction deposits and savings accounts are 3.2%. The rest are loans from family and friends orathe funds paid from various funds and the sale of bonds.
Year
Issue
4
Pages
94-102
Physical description
Dates
published
2010-12
Contributors
  • doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
References
  • Belniak S., Wierzchowski M., 2001, System finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków.
  • Brzostek D., Kupić mieszkanie? Tak, ale tylko za gotówkę, artykuł z 09.03.2009 r. na: http://dom.gazeta.pl/nieruchomosci/1,73497,6359140,Kupic_mieszkanie_Tak_ale_tylko_za_gotowke.html
  • Deweloper kupi Twoje mieszkanie, artykuł z 27.04.2009 r. na: http://tuznajdziesz.pl/deweloper-kupi-twoje-mieszkanie,20288_23760.htm
  • Głuchowski J., Ohl I. (red.), 1997, Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki, Wyd. UMK, Toruń.
  • Oferta BZWBK dostępna 05.11.2009 r. na: http://dlafirmy.bzwbk.pl/13944
  • Pietrzyk M., Widmo kryzysu na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii, dostępny 05.11.2009 r. na: www.inwestycjealternatywne.pl
  • Polacy płacą gotówką za mieszkania, artykuł z 09.03.2009 r. na: http://dom.gazeta.pl/nieruchomosci/1,73497,6361184,Polacy_placa_gotowka_za_mieszkania.html
  • Rynek nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii, dostępny 05.11.2009 r. na: http://www.skarbiec.biz/nieruchomosci/uk.htm
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc81ccfb-c270-4000-a854-632023c61a43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.