PL EN


2015 | 288 | 15-36, 71-92
Article title

Wykorzystanie skryptów programu EnCase Forensic w kryminalistycznych badaniach cyfrowych nośników danych

Authors
Content
Title variants
EN
The use of EnCase Forensic program scripts in forensic research of digital data carriers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie użytkownikowi programu EnCase Forensic składni języka programowania EnScript, umożliwiającego tworzenie własnych rozwiązań programistycznych, a także przedstawienie możliwości jego wykorzystania w kryminalistycznych badaniach cyfrowych nośników danych. W celu zrozumienia omawianego zagadnienia opis elementów ww. języka programowania poparty został praktycznymi, autorskimi przykładami. Przykłady zamieszczone w niniejszej pracy pozwalają na zrozumienie kodu istniejących już skryptów, zawartych m.in. w tzw. dokumentacji EnCase API. Dokumentacja ta jest najlepszym źródłem pozwalającym na zdobycie szczegółowych informacji o klasach ww. języka programowania, ich składowych i funkcjach. Poza ww. dokumentem, w sieci Internet znajduje się wiele aplikacji tworzonych przez pasjonatów języka programowania EnScript, które ułatwiają pisanie własnych skryptów oraz stanowią cenne źródło informacji i inspiracji. Zaletą poznania ww. języka programowania jest możliwość tworzenia własnych rozwiązań programistycznych, pozwalających na automatyzację realizowanych zadań wykonywanych w ramach przeprowadzanych analiz śledczych, co jest bardzo istotnym elementem w pracy informatyka śledczego.
EN
The purpose of this work is to present users of EnCase Forensic programming language syntax, EnScript, to create their ownsoftware solutions, as well as to provide the possibility of its use in forensic research of digital storage media. In order to understand above described elements, description elements above, practical programming examples are given. Examples in this paper allow you to understand the existing codę, scripts, contained, among others, in the EnCase API documentation. This documentation is the best source to get detailed information aboutthe above classes of the above mentioned programming language, its components and functions. In addition to the aforementioned document, there are a number of applications created by EnScript programming language enthusiasts on Internet, which make it easy to write your own scripts, and represent a valuable source of information and inspiration. The advantage of knowing the above mentioned programming language is the ability to create ones own software solutions, allowing for the automation of tasks carried out within the context of investigative analysis, which is a very important element in the work of investigative science.
Year
Issue
288
Pages
15-36, 71-92
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
  • Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc83441f-201d-482f-986a-c2a34ea3e121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.