PL EN


2011 | 4/2011 (34) t.1 | 147 - 161
Article title

Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia zawodowego pracowników jako przejaw dysfunkcji w procesie zarządzania zasobami ludzkim

Content
Title variants
EN
Disregard for actions shaping the level of employees' job satisfaction as a dysfunction in the human resources management process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia, jakie dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania organizacji ma uwzględnianie w procesie zarządzania kapitałem ludzkim poziomu zadowolenia pracowników. Omówione zostały korzyści płynące z podejmowania działań ukierunkowanych na podnoszenie satysfakcji z pracy pracowników oraz konsekwencje, jakie dla wyników pracy może mieć pomijanie tego aspektu. Lekceważenie tego elementu, mimo jasnych przesłanek mówiących o korzyściach, jakie niesie ze sobą zatrudnianie usatysfakcjonowanych pracowników, stanowi przejaw swego rodzaju dysfunkcji w procesie zarządzania. W artykule przedstawione zostały poszczególne aspekty pracy, które wiążą się z poziomem doświadczanego przez pracowników zadowolenia zawodowego, a także czynniki, kształtujące w pewnym stopniu poziom satysfakcji z pracy. Autorzy prezentują również definicyjne ujęcie zadowolenia zawodowego oraz wyniki badań własnych nad relacją pomiędzy poziomem satysfakcji menedżerów oraz ich pracowników.
EN
The main objective of the work is to underline the importance of actions undertaken in the process of human resources management aiming at improving the level of job satisfaction among employees. The authors present the value of this approach for efficient functioning of the organization as well as the consequences of ignoring this aspect, which - regarding the broad knowledge on the benefits that building the employees' satisfaction can bring into the organization - can be interpreted as a sort of a dysfunction in the management process. The article presents the list of aspects related to the level of job satisfaction experienced by the employees, indicates factors shaping this level and identifies the area in which the organization can benefit from the high level of job satisfaction among its employees. The authors grasp also the definitional and conceptual framework of job satisfaction and present the results of self research on the relation between the level of job satisfaction between managers and their subordinate employees.
Keywords
Year
Pages
147 - 161
Physical description
Dates
published
2011-11-30
Contributors
References
 • Argyle, M. 2001. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Argyle, M. 2004. Psychologia szczęścia, Wrocław: Astrum.
 • Arvey, R.D., Carter, G.W. i D.K. Buerkley 1991. Job Satisfaction: Dispositional and Situational Influences, w: L.C. Cooper i I.T. Roberston (red.) International Review of Industrial and Organizational Psychology, Chichester: Wiley.
 • Banaszak, S. 2006. Menedżerowie w strukturze społecznej, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
 • Bańka, A. 2001. Psychopatologia pracy, Poznań: Gemini.
 • Bańka, A. 2007. Psychologia organizacji, w: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik Akademicki, t. 3, s. 321–350. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Barnes, J.G. 2000. Secrets of Customer Relationship Management: It’s All About How You Make Them Feel, New York: McGraw-Hill.
 • Berry, L. 1998. Psychology of Work. An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Boston: McGraw-Hill.
 • Bretz, R.D., Boudreau, J.W. i T.A. Judge 1994. Job Search Behavior of Employed Managers. Personnel Psychology, nr 47.
 • Cox, C., Cooper, C. i P. Makin 2000. Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cybulski, K. 2004. Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fiech, M. 2010. Satysfakcja z pracy menedżera zespołu handlowego w relacji do satysfakcji z pracy podległych mu pracowników, niepublikowana praca magisterska, Kraków: Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Foster, J.J. 2000. Motywacja w miejscu pracy, w: N. Chmiel (red.) Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Furnham, A. 1995. Psychology of Work, London: Routledge.
 • Haber, L.H. 1998. Managment. Zarys Zarządzania Małą Firmą, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Herzberg, F. 1974. Motivator-hygiene Profiles: Pinpointing What Ails the Organizations. Organizational Dynamics, nr 2 (3), s. 18–29.
 • House, R.J. i T. Mitchell 1974. Path-goal Theory of Leadership. Journal of Contemporary Business, nr 3, s. 81–97.
 • Kuc, B.R. i M. Żemigała 2010. Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Gliwice: Helion.
 • Kucharska-Białobrzeska, M. 2004. Motywacja w dziale handlowym – jak utrzymać ją na wysokim poziomie i opóźnić proces wypalania się handlowców, w: Zarządzanie Działem Sprzedaży, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Livingston, J.S. 2009. Efekt Pigmaliona w zarządzaniu. Harvard Business Review Polska, nr 76, s. 314–142.
 • Lubrańska, A. 2008. Psychologia Pracy, Warszawa: Difin.
 • Mintzberg, H. 1973. The Nature of Managerial Work, New York: Harper & Row.
 • Motyka, M. i K. Mudyń 1984. Kompleks zagrożonego autorytetu a wyuczona nieudolność aktywność regresyjna. Prakseologia, nr 3–4, s. 149–163.
 • Mudyń, K. 2010. Styl zorientowany na relacje vs. zorientowany na zadanie a orientacja społeczna i orientacja ekonomiczna, w: T. Wawak (red.) Komunikacja i jakość w zarządzaniu, s. 153–161. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Rostowska, T. 2008. Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Schultz, D.P. i S.E. Schultz 2008. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Smither, R.D. 1998. Psychology of Work and Human Performance, New York: Addison Wesley Longman.
 • Stankiewicz, J. 1999. Komunikowanie się w organizacji, Wrocław: Astrum.
 • Stoner, J.A.F. i Ch. Wankel 1996. Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Terelak, J.F. 1999. Psychologia menedżera: wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania, Warszawa: Difin.
 • Weiss, D.J., Dawis, R.V., England, G.W. i L. Lofquist 1967. Manual for The Minnesota Satisfaction Questionnaire, http://www.psych.umn.edu/psylabs/vpr/pdf_files/Monograph%20XXII%20-%20Manual%20for%20the%20MN%20Satisfaction%20Questionnaire.pdf, odczyt: 4.09.2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc83f847-8ca4-4a8e-a17e-69e2160202d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.