PL EN


2008 | 2-3 | 31-45
Article title

Sfera publiczna – polityka - państwo. Kilka uwag o problemach polskiego życia publicznego.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia szkicową diagnozę stanu polskiego życia publicznego, omawiając zagrożenia, jakie niesie ze sobą fragmentaryczne, lub błędne, wykształcenie się praktyki działania w trzech płaszczyznach: sfery publicznej, polityki i państwa. We wszystkich tych obszarach możemy współcześnie dostrzec w Polsce symptomy charakterystycznych dla nich negatywnych zjawisk takich jak: pomieszanie sfery prywatnej i publicznej, instrumentalizacja polityki rozumianej jako zarządzanie względną stabilnością, a nie troska o dobro wspólne, czy też niska jakość instytucji i nie uznawanie państwa za wartość samoistną. Droga wyjścia z tej sytuacji prowadzi poprzez odrodzenie debaty obywatelskiej i poważny namysł nad celami i podmiotowością wspólnoty politycznej.
EN
The article sketches general diagnosis of the Polish public life, discussing three main problematic areas in which political practice of contemporary Poland has developed only partially or unsatisfactory. This triad is: public sphere, politics and the state. In all those areas we can observe characteristic patterns of ill-development: blurred distinction of public vs. private, replacing politics with simple governance, anti-state rhetoric combined with ineffective institutions. The way to ameliorate the situation leads through invigorating civil debate and reflection on common aspirations for the Polish political community.
Keywords
Year
Issue
2-3
Pages
31-45
Physical description
Contributors
  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc9926ee-eb90-42d6-9232-6ef066298df1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.