PL EN


2015 | 10 (789) | 17-31
Article title

Rola technik organizatorskich w zarządzaniu instytucjami mundurowymi

Title variants
EN
A Role of Organizational Techniques in Managing Uniformed Institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zakres stosowania technik organizatorskich w dowodzeniu obejmuje wszystkie szczeble w strukturze organizacji. W zależności od stopnia ogólności technik organizatorskich, szerokość zakresu ich stosowania jest różna. Najszerszy zakres stosowania mają techniki najbardziej uniwersalne, które można efektywnie stosować zarówno najniższych szczeblach hierarchii, jak i w trakcie organizowania pracy poszczególnych komórek na średnich i wysokich szczeblach dowodzenia. Treść artykułu wskazuje na ogólny sposób posługiwania się technikami organizatorskimi w praktyce dowódczej. Poprzez liczne odniesienia do organizacji nie związanych z instytucjami mundurowymi, możliwe stało się nakreślenie realiów wykorzystania podejść organizatorskich właśnie w tego rodzaju organizacjach. W treści zawarto również informacje na temat ograniczeń w stosowaniu technik organizatorskich, a także sposób kontroli efektów ich zastosowania. Wreszcie, treść artykułu pokazuje, że do tworzenia innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, czasami wystarcza sięgnąć do propozycji klasyków studiów, na temat organizacji i zarządzania.
The application sphere of organizational techniques in commanding system, includes all elements within the structure of organization. Depends on techniques generality, sphere of their application is different. The most broad sphere of application have most universal approaches, which may be effectively used both, in the lowest levels of hierarchy and during preparation of work process – on secondary and higher level of command. This article indicates overall way, how to apply organizational techniques in command practice. Through numerous references to organizations outside the “uniformed system”, was possible to draft realities concerned directly within uniformed units. Moreover there is information about limitations in applying organizational techniques also manners of control their efficiency. Finally this article proves that in majority cases, it is enough to use ideas presented by classics of management to create innovational, modern organization.
Contributors
  • mgr inż. Zbigniew Słomiński, Ministerstwo Obrony Narodowej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc9d0c01-473b-481f-8e0c-332a522e3556
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.