PL EN


2014 | 2 | 215-230
Article title

The Literary Portrayal of the Madonna-Whore Complex in John Fowles's Novels The Collector and The Magus

Title variants
PL
Literacki obraz zespołu madonny i ladacznicy w powieściach Johna Fowlesa Kolekcjoner i Mag
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article begins with a brief description of the madonna-whore complex, as the aim of the paper is to analyze the way this syndrome influences the construction of the characters in two novels by John Fowles, The Collector and The Magus. The author tries to prove that the main characters of the two novels — Frederick Clegg and Nicholas Urfe — suffer from the madonna-whore complex, which influences their lives in many ways, especially their relations with female protagonists, and motivates their actions and decisions. Despite many similarities between the two heroes, the portrayals of the complex are different in the novels. Nicholas is cured of the complex and The Magus ends happily, whereas Clegg's condition seems to be incurable, which leads to the death of Miranda, but also the plight other women in the future.
PL
Artykuł zaczyna się od krótkiej charakterystyki zespołu madonny i ladacznicy, jako że celem pracy jest znalezienie elementów tego syndromu w sposobie kreowania bohaterów w dwóch powieściach Johna Fowlesa, Kolekcjonerze i Magu. Autor stara się dowieść, że główni protagoniści tych utworów — Frederick Clegg i Nicholas Urfe — cierpią na zespół madonny i ladacznicy, co wpływa na ich życie, zwłaszcza relacje z kobietami, a także jest siłą napędową ich działań i podejmowanych przez nich decyzji. Mimo licznych podobieństw między bohaterami, literackie obrazy kompleksu w tych dwóch powieściach są różne. Nicholas zostaje wyleczony i powieść kończy się szczęśliwie, podczas gdy choroba Clegga zdaje się być nieuleczalna, co prowadzi do śmierci Mirandy, a także przypuszczalnie prowadzi do tragedii kolejnych kobiet w przyszłości.
Keywords
EN
Fowles   madonna   whore   Freud  
PL
Year
Issue
2
Pages
215-230
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dca20c37-1bf1-47d9-8aad-c043d204e988
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.