PL EN


2015 | 4 | 417-436
Article title

Sprawozdanie wojewody wołyńskiego o stanie bezpieczeństwa województwa w przededniu kampanii polskiej 1939 roku

Content
Title variants
EN
The report of the Volhynia voivodship governor about voivodeship’s security the day before Polish campaign of 1939
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Sources, related with this topic, are stored in Polish and foreign archives, mainly in Ukrainian – National Archives of Volhynia District in Luck. Volhynia voivodeship amounted to 35,7 thousand sq meters, the voivodeship formed 11 countries, 22 towns and 103 rural municipalities. According to the data in the census from 1931, population accounted to 2 085,6 thousands, of which 252,5 thousands lived in the towns, and 1 833, 1 in the rural areas. Province was inhabited mainly by Ukrainian citizens – 1 426,9 thousand (68,4%) declared Ukrainian language, 346,6 thousand (16,6%) Polish language, and 205,5 thousand (9,9%) Yiddish and Hebrew. There were complicated relationship between Voivodship’s inhabitants (mainly Ukrainians) and Polish authorities. The attitudes of Province’s society towards Polish authorities were differentiated. The record contains numerous examples of different residents attitudes towards Polish authorities in July 1939. First part contains mainly the voivodship governor’s synthetic evaluation of Volhynia voivodeship’s security as “certain [its] improving”, which extensively justifies.
Keywords
Year
Issue
4
Pages
417-436
Physical description
Dates
published
2015
References
 • Centralne Archiwum Wojskowe, zespół Dowództwo Okręgu Korpusu nr II, sygn. I.371.2.173, Układ narodowościowy Wołynia, pismo DOK II do MSWojsk., Lublin, 10 VII 1936.
 • Państwowe Archiwum Obwodu Wołyńskiego (Dzierżawnyj Archiw Wołyńskoj Obłasti) w Łucku, zespół Wołyński Urząd Wojewódzki, sygn. 46-9-4641, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa nr 7 za miesiąc lipiec 1939 roku, Łuck, 16 VIII 1939.
 • AJNENKIEL A. (1975), Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa.
 • KĘSIK J. (1995), Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka Józewskiego 1892-1981, Wrocław.
 • KĘSIK J. (2004), Struktura narodowościowa województwa wołyńskiego w latach 1931-1939, [w:] Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931-1948, S. CIESIELSKI (red.), Toruń, 66 - 71.
 • KUCZEREPA M. (1999), Z historii ukraińsko-polskiego porozumienia na Wołyniu, [w:] Ukraina-Polska. Kultura, wartości, zmagania duchowe, R. DROZD, M. ZYMOMRIA (red.), Koszalin, 266 - 270.
 • Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939.
 • Mały rocznik statystyczny Polski wrzesień 1939 – czerwiec 1941, wyd. II, Warszawa 1990.
 • MĘDRZECKI W. (1988), Województwo wołyńskie 1921-1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych, Wrocław/Warszawa/Kraków/Gdańsk, Łódź.
 • SNYDER T. (2004), Żydzi wołyńscy pod rządami polskimi oraz w okresie okupacji sowieckiej i nazistowskiej 1939-1944, [w:] Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku, K. JASIEWICZ (red.), Warszawa/Londyn 2004, 266 - 291.
 • WŁODARKIEWICZ W. (2013), Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935-1939), Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dcb3e3b5-b805-4fc0-8d10-f7525104db15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.