PL EN


2015 | 51 | 3(205) | 377-385
Article title

Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Geneza powstania, sposób funkcjonowania i znaczenie dla koncepcji uniwersytetu badawczego

Content
Title variants
EN
Malopolska Centre of Biotechnology of the Jagiellonian University. Origin, mode of functioning and relevance for the concept of research University
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje w przyczyny, które spowodowały powstanie Małopolskiego Centrum Biotechnologii (MCB), przedstawia historię budowy oraz dostarcza informacji o jego strukturze i sposobie działania. Podkreślono elementy stanowiące o odmienności w sposobie funkcjonowania MCB w stosunku do wydziałów uczelni. Do elementów tych należy między innymi ustanowienie Międzynarodowego Komitetu Doradczego, ocena aktywności naukowej wszystkich grup badawczych działających w MCB przez ciało zewnętrzne, nacisk na rozwój i umacnianie współpracy międzynarodowej oraz współpraca z przemysłem poprzez rozwijanie innowacyjności, tworzenie nowych technologii oraz nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami. Podane zostały także przykłady osiągnięć MCB zarówno w zakresie dorobku publikacyjnego jak i skuteczności w pozyskiwaniu projektów badawczych i aplikacyjnych.
EN
The article describes the reasons for creation of Malopolska Centre of Biotechnology, presents the history of its construction, informs about structure and mode of its functionig. Differences in operation of MCB in comparison with the faculties have been highlighted. Among these differences are creation of an International Advisory Board, evaluation of scientifi c activity of all MCB-affi liated research groups by an external body, focus on development and strenghtening of international collaboration and cooperation with industry through development of innovativeness, creation of new technologies and collaboration with companies. Examples of MCB achievements, both in terms of published papers as well as in terms of obtained projects both for basic and applied research are provided.
Year
Volume
51
Issue
Pages
377-385
Physical description
Contributors
  • Kierownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dcb71c6b-76f5-4645-9367-bd01f3f73007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.