PL EN


2016 | 18 | 149-161
Article title

Komunistyczna Partia Polski i Partia "Zmiana jako ośrodki sowieckiej i rosyjskiej dywersji i agentury wpływu w II i III Rzeczypospolitej

Authors
Content
Title variants
EN
Polish Communist Party and the Party of "Change" as the centers of Soviet and Russian sabotage and agency of influence in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powstanie w styczniu 2015 r. Partii „Zmiana” stworzyło na polskiej scenie politycznej jakościowo nową sytuację. Po raz pierwszy od odzyskania w 1989 r. niepodległości i suwerenności wobec Rosji, pojawiła się prorosyjska partia negująca przynależność geopolityczną Polski i jej sojusze. Orientacja prorosyjska ma u nas dawne tradycje, poczynając od zawiązanej w 1792 r. Konfederacji Targowickiej. W latach 1918-1938 działała konspiracyjna Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (od 1925 r. Komunistyczna Partia Polski). Z kolei w latach 1948-1990 zadania wynikające z interesów sowieckich w Polsce realizowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Po jej likwidacji o dobre relacje z Rosją zabiegały władze Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej a następnie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Historycznym odnośnikiem dla powstania Partii „Zmiana” były dzieje sowieckiej agentury wpływu w II Rzeczypospolitej w postaci Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP) / Komunistycznej Partii Polski (KPP). Autor podejmuje próbę historyczno-geopolitycznej rozprawy z KPRP / KPP i Partią „Zmiana”, chcąc ukazać, jak krętymi drogami wiedzie szlak działalności antypaństwowej, zdrady narodowej i służby na rzecz wrogiego Polsce mocarstwa – w tym wypadku Rosji.
EN
The history of pro-Russian political orientation in Poland dates back to the seventeenth and eighteenth centuries, however, the Polish supporters of Russia were particularly active during the partition period and during the Second World War, which in 1944-1945 helped the Soviet Union to take control over the Poland. The aim of this article is an attempt to compare the two centers of the pro-Russian / pro-Soviet orientation: Polish Communist Workers Party, which since 1925 was named the Polish Communist Party and the Party of "Change", which in its political program calls for the backtracking of Poland from NATO and from the European Union and to strengthen the geopolitical and economic relations with the Russian Federation. The author describes the political goals of both parties, forms and methods of actions carried out by the Polish Communist Party / CPP and the Party "Change" and their consequences. Both in the Second Commonwealth and currently work for the benefit of Soviet Russia / USSR / Russian Federation has been treated by the political elite, special forces and the majority of the population, as anti-national activity.
Year
Volume
18
Pages
149-161
Physical description
Contributors
References
 • Albert A., [W. Roszkowski], 1991, Najnowsza historia Polski 1918-1980, Londyn.
 • Baziur G., 2016, Antypaństwowa działalność komunistyczna na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej jako forma geopolitycznej destabilizacji, Przegląd Geopolityczny, 16, s. 138-155.
 • Cimek H., 1988a, KPP wobec Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939), Warszawa.
 • Cimek H., 1988, Stosunek komunistów do odrodzonego Państwa Polskiego (1918-1923), „Z pola walki”, nr 3.
 • Gomółka K., 1992, Białorusini w II Rzeczypospolitej, Gdańsk.
 • Gontarczyk P., 2006, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941-1944), Warszawa.
 • Ignatienko I.M., Micko A.H., 1979, Dorogoj borby i samoutvorenija, Mińsk.
 • KPP. Uchwały i rezolucje, 1955, T. II (1924 - 1930), Warszawa.
 • Platforma polityczna KPRP, w: Wybór źródeł do dziejów polskiego ruchu robotniczego 1918-1939, 1976, cz. I, Warszawa.
 • Szermietiew R., 1985, W obcym interesie. Zarys historii KPP, Oficyna Wydawnicza „Pokolenie”.
 • Tomaszewski J., 1985, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa.
 • Tomaszewski P., 1996, Polskie formacje wojskowe wobec Żydów 1918-1920, w: Żydzi w obronie Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji w Warszawie 17-18 października 1993 r., Warszawa, s. 98-111.
 • Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939, 2001, W. Paruch, J. Jachymek (red.), Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dcbb9d20-52b3-4973-b9c6-6069247d8add
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.