PL EN


2015 | 1 | 125-143
Article title

Propaganda osiągnięć spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych na łamach czasopisma „Głos Szczeciński” do 1956 roku. Z dziejów komunistycznej indoktrynacji polskiego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim

Content
Title variants
EN
Propaganda of the Achievements of the Productive Cooperatives and State Agricultural Farms in the Newspaper “Głos Szczeciński” up to 1956, as an Example of the Communist Indoctrination of the Polish Community in West Pomerania
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the communist propaganda, which was supposed to convince the readers of the advantages of productive cooperatives and state agricultural farms during the period of intensive collectivisation of the Polish villages. ‘Głos Szczeciński’ was a newspaper that played a very special role in the communist propaganda in West Pomerania. The Polish community was indoctrinated there through a manipulated image of the reality presented in documentaries, commentaries and reports of the party’s and state’s bodies. The articles published in ‘Głos Szczeciński’ dealt with such problems as the creation of new cooperatives, the completion of production plans, work competition, the role of the party and the fight against the kulaks (Russian: кулáк).
Year
Issue
1
Pages
125-143
Physical description
artykuł
Dates
published
2015
Contributors
 • Gorzów Wielkopolski
References
 • Kozłowski K., Materiały archiwalne do „Wydarzeń gryfickich” z 1951 r., Szczecin 1992.
 • „Głos Szczeciński” 1949–1956.
 • Białecki T., Czasopiśmiennictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949, „Przegląd Zachodniopomorski” 1968 z. 4, s. 119–145.
 • Białecki T., Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945–1975, Szczecin 1978.
 • Białecki T., Prasa szczecińska, w: 25 lat prasy na z iemiach zachodnich i północnych, Kraków 1972, s. 75–94.
 • Białecki T., Rozwój prasy partyjnej PPR i PZPR w województwie szczecińskim w latach 1945–1972, „Przegląd Zachodniopomorski” 1972, z. 3, s. 185–202.
 • Dymek B., PZPR 1948–1954, Warszawa 1989.
 • Jarosz D., Obraz chłopa w krajowej publicystyce czasopiśmienniczej 1944–1959, Warszawa 1994.
 • Jarosz D., Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa 1998.
 • Kaliński J., Forsowna kolektywizacja rolnictwa (1948–1956), „Kwartalnik Historyczny” 1984, nr 1, s. 111–136.
 • Kaliski B., Przetrącić kark kułakowi... terenowy aparat PZPR wobec kolektywizacji rolnictwa, „Przegląd Powszechny” 2000, nr 6, s. 303–316.
 • Krasucki E., Początki „Głosu Szczecińskiego” w świetle dokumentów z lipca 1947 roku, „Przegląd Zachodniopomorski” 2005, z. 3, s. 155–166.
 • Kozłowski K., Środki masowego przekazu w Szczecinie w latach 1945–1990, w: Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodnim, red. T. Białecki, Szczecin 1996.
 • Nadolski M., Komuniści wobec chłopów w Polsce 1941–1956. Mity i rzeczywistość, Warszawa 1993.
 • Ożóg M.E., Władysław Gomułka. Biografia polityczna, t. 1, Warszawa 1989.
 • Pawłowicz S., 40 lat! Głos Szczeciński. Dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1947–1987, Szczecin 1987.
 • Słabek H., Powikłania polskiej kolektywizacji rolnictwa (1954–1956), „Dzieje Najnowsze” 1986, z. 1, s. 41–63.
 • Springer L., Życie gospodarcze regionu szczecińskiego na łamach „Głosu Szczecińskiego” w jego ostatnim stalinowskim okresie, „Przegląd Zachodniopomorski” 2002, z. 3, s. 39–67.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dcbbc654-4065-44cd-8891-1b4111532c67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.