PL EN


2015 | 3(41) | 135-144
Article title

The Influence of Occupational Activity on Leisure Time of the Disabled People Who Live in the Rural Areas of the Lubelskie Voivodship

Title variants
PL
Wpływ aktywności zawodowej na wykorzystanie czasu wolnego niepełnosprawnych zamieszkałych tereny wiejskie województwa lubelskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In most societies disabled people constitute a group with the lowest level of activity of occupational activity as well as organization of leisure time. These two dimensions in a very essential way influence each other depending on socio-demographic characteristics. In the case of disabled people vocational activity fulfils not only an economic function but also holds essential functions of rehabilitation and integration. Making proper use of free time has even greater influence on progress in rehabilitation, especially in the social sphere. This study aimed at examining the participation in leisure activities among disabled people in Lubelskie Voivodship in the context of occupational activity.
PL
Osoby niepełnosprawne w większości społeczeństw stanowią grupę o najmniejszym poziomie aktywności, tak w obszarze aktywności zawodowej, jak i wolnoczasowej. Te dwa obszary w sposób istotny wpływają na siebie i w zależności od cech społeczno-demograficznych, determinują się nawzajem. W przypadku osób niepełnosprawnych aktywność zawodowa spełnia nie tylko funkcję ekonomiczną, lecz pełni również istotną funkcję rehabilitacyjną i integracyjną. Jeszcze bardziej na postępy rehabilitacji, szczególnie społecznej, wpływa właściwe wykorzystanie czasu wolnego. Celem pracy było zbadanie uczestnictwa w czasie wolnym niepełnosprawnych województwa lubelskiego w kontekście ich aktywności zawodowej.
Contributors
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
References
 • Barnes, C., and M. Oliver. 1995. “Disability Rights — Rhetoric and Reality in the UK.” Disability & Society no. 10 (1):111–116. doi: 10.1080/09687599550023769.
 • Bombol, M. 2008. Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Borzykowska, H. 1993. “Czas wolny osób niepełnosprawnych.” In Edukacja osób niepełnosprawnych, edited by A. Hulek, 163–165. Warszawa: Upowszechnianie Nauki-Oświata “UN-O”.
 • Dąbrowski, D., J. Żbikowski, and E. Szczygielska. 2012. “Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce na terenach wiejskich.” In Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich, edited by J. Żbikowski, D. Dąbrowski and M. Kuźmicki, 23–40. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Denek, K. 2002. Poza ławką szkolną. Poznań: “Eruditus”.
 • Garbat, M. 2013. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Bariery i koszty. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Law, M., T. Petrenchik, J. Ziviani, and G. King. 2006. “Participation of Children in School and Community.” In Occupational Therapy with Children. Understanding Children’s Occupations and Enabling Participation, edited by S. Rodger and J. Ziviani, 67–90. Oxford: Blackwell.
 • Magnuszewska-Otulak, G. 2009. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Zarys wykładu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 • Martin, J., H. Meltzer, and A. White. 1989. Disabled Adults. Services, Transport and Employment, OPCS Surveys of Disability in Great Britain. London: H.M.S.O.
 • Nowak, A. 2002. Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Ostrowska, A. 2006. Problem integracji, wyrównywania szans i aktywizacji osób niepełnosprawnych w Polsce. edited by Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu. Dział Informacji i Ekspertyz. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 • Piątkowski, W., and A. Ostrowska. 1994. Niepełnosprawni na wsi. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Polskiej Akademii Nauk; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Santiago, M.C., and C.P. Coyle. 2004. “Leisure-Time Physical Activity and Secondary Conditions in Women with Physical Disabilities.” Disability and Rehabilitation no. 26 (8):485–494. doi: 10.1080/09638280410001663139.
 • Szczupał, B. 2006. “Psychospołeczne konsekwencje braku pracy dla kształtowania specyficznego obrazu siebie u bezrobotnych osób niepełnosprawnych.” Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych (1/2):101–122.
 • Terry, T. 1995. “Universal Adventure Programming. Opening our Programs to People with Physical Disabilities.” Journal of Leisurability no. 22 (2).
 • Trzebińska, E., and M. Dziewulska. 2007. “Uwarunkowania aktywności zawodowej osób chorych psychicznie.” In Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, edited by A. Brzezińska, Z. Woźniak and K. Maj, 231–246. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica”.
 • Wasilewska, E. 2010. “Zróżnicowanie aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych w Polsce i jej determinanty.” Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (86):81–96.
 • Zawiślak, A. 2011. Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Engram. Warszawa: Difin.
 • Żuraw, H. 2008. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dcc7e567-b02b-4725-a222-791ca8ef2d43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.