PL EN


2012 | 13 | 3 | 27-41
Article title

Integracja metody AHP i ELECTRE TRI – rozwiązania decyzyjne w systemie DSS (część II)

Content
Title variants
EN
AHP and ELECTRE TRI method integration – studies about decision solutions in DSS system (Part II)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule skoncentrowano się na ukazaniu praktycznych aspektów prowadzonych badań naukowo-inżynierskich związanych z integracją metody AHP i ELECTRE TRI w informatycznym systemie wspomagania decyzji. W architekturze systemu DSS ujęto algorytmy obu metod. Działają one na wspólnym zbiorze obiektów (wariantów decyzyjnych), które można uporządkować (AHP) oraz przydzielić do zdefiniowanych grup (ELECTRE TRI). W części końcowej opracowania zilustrowano funkcjonalność metod w formie studium przypadku, generując rozwiązania decyzyjne przy użyciu opracowanego prototypu DSS 2.0.
EN
The article is a continuation of research that includes the review and functional analysis of quantitative methods within MCDA for designing needs of an information system supporting decisions (the article was published in a previous edition of the Magazine as part I). The aim of the part II is to show practical aspects of conducted research connected with integration of AHP and ELECTRE TRI methods with their application. Research was conducted in a form of studies over decision solutions that were conducted with the use of prepared system of DSS class (prototype version DSS 2.0). Methods work in the common set of objects that may be put in order (AHP) and devote to defined groups (ELECTRE TRI).
Contributors
  • Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
  • Becker J. (2008) Architektura informatycznego systemu generowania wielokryterialnych rozwiązań decyzyjnych: (cz. 1) Koncepcja budowy modelu WPL oparta na niestandardowych zadaniach decyzyjnych, Seria IBS PAN: Badania Systemowe, Tom 64, Wyd. Instytut Badań Systemowych PAN & Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Warszawa.
  • Becker J. (2010) Integracja źródeł wiedzy w modelowaniu zadań WPL na potrzeby systemów klasy DSS, Seria: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 27, Wydawnictwo: BEL Studio Sp. z o. o., Bydgoszcz, s. 49-60.
  • Budziński R. (2001) Metodologiczne aspekty systemowego przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie, Monografia, Rozprawy i Studia T. (CDXLVI)372. Wydawnictwo Naukowe US w Szczecinie, Szczecin.
  • La Gauffre P., Haidar H., Poinard D. (2007), A multicriteria decision support methodology for annual rehabilitation programs for water networks. “Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering” 22, s. 478-488.
  • Roy B., Słowiński R. (2008), Handing effects of reinforced preference and counter-veto in credibility of outranking. “European Journal of Operational Research”, 188, s.186-187.
  • Saaty T.L. (1980), The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation, McGraw-Hill International Book Co., New York.
  • Saaty T.L. (2004), The Analytic Hierarchy and Analytic Network Processes for the Measurement of Intangibles Criteria and for Decision-Making, in: Figueira J., Greco S., Ehrgott M. (edit.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, 67 page chapter, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
  • Vernadat, F.B. (1996) Enterprise Modeling and Integration: Principles and Applications. London: Chapman & Hall.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (http://www.minrol.gov.pl)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dccb37f8-db5b-409b-a6ea-945ad9cd8b6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.