PL EN


2015 | 4(13) | 134-145 (12)
Article title

POSTAWY WOBEC POLSKIEJ POLITYKI HISTORYCZNEJ: WYNIKI EKSPERYMENTU

Content
Title variants
EN
ATTITUDES TOWARDS POLISH GOVERNMENT'S REMEMBRANCE POLICY: RESULTS FROM A EXPERIMENT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper presents the preliminary results of the interdisciplinary study on the influence of the government's remembrance policy. The key aspect of the project was a measurement of 364 students' attitudes towards management of collective memory in laboratory conditions. Its objective was a diagnosis of Polish youth's disposition to the management of collective memory by a state, but also a measurement of attitude change resulting from a narrative (which imitated the remembrance policy). The paper discusses general results of the study and three aspects of attitudes: cognitive, emotional and behavioral. It presents both results from the first measurement and effects of emotions' and commitment's manipulation. Collected data was used to formulate four research conclusions which consider attitudes towards the government's remembrance policy, their change and their relevance to a question on the distribution of influence between a government and a civil society.
Year
Issue
Pages
134-145 (12)
Physical description
Contributors
 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Ko-pernika w Toruniu, ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń, e-mail: patryk.wawrzynski @gmail.com
 • Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii i Stosun-ków Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń, e-mail: rascha@umk.pl
 • Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krako-wie, ul. Grodzka 52, 31-044, Kraków, e-mail: m.muszynski@uj.edu.pl
 • Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Kra-kowie, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, e-mail: gabriela.czarnek@uj.edu.pl
References
 • Almond G.A., Verba S., 1965, The Civic Culture, Boston.
 • Dudek A., 2011, Instytut. Osobista historia IPN, Warszawa.
 • Khalili L., 2007. Heroes and Martyrs of Palestine. The Politics of National Commemoration, Oxford – New York. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780 511492235
 • Korzeniewski B., 2010, Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamięci przeszłości a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego w Polsce po 1989 roku, Poznań.
 • Kossowska M., 2003, Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia, „Przegląd Psychologiczny” 46, s. 355–375.
 • Kossowska M., Bukowski M., Czarnek G., 2014, Two routes to closure: Time pressure and goal activation effects on executive control, „Polish Psychological Bulletin” 45: 3, 268–274. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/ppb-2014-0033
 • Kossowska M., Hanusz K., Trejtowicz M., 2012, Skrócona wersja skali „Potrzeby poznawczego domknięcia”. Dobór pozycji i walidacja skali, „Psychologia Spo-łeczna” 1(20), s. 89–99.
 • Krasnodębski Z., 2008, Rozmowy istotne i nieistotne [w:] Pamięć jako przedmiot władzy, red. I. Sariusz-Skąpska, Warszawa, s. 17–21.
 • Kuźniar R., 2012, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa.
 • Lijphart A., 1999, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Haven.
 • Machcewicz P., 2012, Spory o historię 2000–2011, Kraków.
 • Magierska A., 2008, Polityka historyczna – politycy – historia, „Społeczeństwo i Polityka” 4, s. 9–27.
 • Rosenberg M.J., Hovland C.J., 1960, Cognitive, affective, and behavioral components of attitudes [w:] M.J. Rosenberg, C.J. Hovland, W.J. McGuire, R.P. Abelson, J.W. Brehm, Attitude organization and change, New Haven, s. 1–14.
 • Wawrzyński P., Ratke-Majewska A., Marszałek-Kawa J., 2015, The Transformation of National Identity and the Remembrance during Post-Authoritarian Transitions: case studies of Spain and South Africa, „Journal of Identity and Migration Studies” 9:1, s. 19–32.
 • Westen D., 2008, The Political Brain. The role of emotion in deciding the fate of the Nation, New York.
 • Wolff-Powęska A., 2007, Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna, „Przegląd Zachodni” 1, s. 3–44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dccb8681-a8e1-4cc4-91c9-06525703e4a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.