PL EN


2016 | (11) 2016 | 45-51
Article title

Wirtualne zagrożenia dla rozwoju dzieci (na podstawie badań własnych)

Authors
Content
Title variants
EN
Virtual threats to the development of children (on the basis of own research)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Świat Internetu niesie bardzo wiele zagrożeń, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników – dzieci, które są podatne na wszelkie jego treści. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w Internecie spoczywa na rodzicach i nauczycielach. Aby móc przeciwstawić się zagrożeniom, potrzeba właściwej świadomości tychże osób. W niniejszym artykule przedstawiono niektóre wyniki badań dotyczących realnych zagrożeń ze strony Internetu, z którymi spotykają się dzieci.
EN
World of the Internet carries a lot of risks, especially for its youngest users – children who are prone to its entire content. Responsibility for the safety of children on the internet lies with their parents and teachers. Firstly, to be able to counter the threats these people must be aware of them. This article presents some of the results of studies concerning real threats, which children are facing while using the Internet.
Year
Volume
Pages
45-51
Physical description
Dates
published
2016
References
 • Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wyd. Difin SA, Warszawa 2014.
 • Bednarek A., Zagrożenia wynikające z użytkowania komputera i internetu, http://www.profesor.pl/mat/n13/pokaz_material_tmp.php?plik=n13/n13_a_bednarek_290406_2.php&id_ m=16517
 • Braun-Gałkowska M., Ulfik I., Zabawa w zabijanie, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 2000.
 • CBOS, Korzystanie z internetu – komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2012/K_081_12.PDF
 • Delmanowicz G., Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka III tysiąclecia w świetle wybranych dokumentów Kościoła, Wyd. Com-Net, Przemyśl 2007.
 • Długosz A., Rozwijanie umiejętności wykorzystania czasu zadaniem rodziców w procesach wychowania do wartości [w:] Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Wyd. UR, Rzeszów 2015.
 • Furmanek W., Uzależnienie od komputera i internetu (technologii internetowych), „Dydaktyka Informatyki” 2014, nr 9, red. A. Piecuch, W. Furmanek, Wyd. UR, Rzeszów 2014.
 • Furmanek W., Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych, „Dydaktyka Informatyki” 2014, nr 9, red. A. Piecuch, W. Furmanek, Wyd. UR, Rzeszów 2014.
 • Huk T., Zjawisko satanizmu w dziecięcych i młodzieżowych blogach internetowych [w:] Cyberprzestrzeń i edukacja, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży, wyd. Difin, Warszawa 2007.
 • Plich T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001.
 • Siemieniecki B., Rzeczywistość wirtualna a edukacja [w:] Cyberprzestrzeń i edukacja, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Szewczyk O., Warsztat oprawcy, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1556621,1, recenzja-gry-grand-theft-auto-v.read
 • Wawrzak-Chodaczek M., Rola internetu w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych [w:] Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Wyd. eMPi2, Poznań 2004.
 • Wojtasik Ł., Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska, http://www.kuratorium.bialystok.pl/ kuratorium2/profilaktyka/ksiazka/cz_II.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dccc4003-4315-4d5b-8146-b9a367353d33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.