PL EN


2020 | 5(160) | 83-95
Article title

„Idea prawa” w normatywistycznej teorii Szymona Rundsteina

Authors
Content
Title variants
EN
“The idea of law” in the normativistic theory of Szymon Rundstein
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The doctrine of normativism initiated by German lawyer Hans Kelsen was very popular in the interwar period. One of the Polish continuators and propagators of normativism was professor of law Szymon Rundstein. He was in favor of studying the law in its pure form, without taking into account the influence of sociological, psychological, historical or political factors. The subject of Rundstein’s study was the law analyzed “formally and schematically”, regardless of the criterion of its validity. The novelty of the Warsaw lawyer’s theory was that he modified the theory of Hans Kelsen. He replaced the concept of Grundnorm with the concept of “the idea of law”, which was an expression of a phenomenological approach to law. Rundstein’s theory of law became an inspiration for many of today’s theoreticians of state and law.
Keywords
EN
law   idea   normativism   theory   state  
Year
Issue
Pages
83-95
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab. Maciej Marszał, Uniwersytet Wrocławski, maciej.marszal@uwr.edu.pl, https://orcid.org/0000-0001-7998-5743
References
 • Bosiacki A., Za i przeciw teorii Hansa Kelsena, [w:] Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa, red. A. Bosiacki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
 • Górnicki L., Narodowosocjalistyczne prawo w poglądach Szymona Rundsteina, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2011, nr 33.
 • Górnicki L., Prawo w Trzeciej Rzeszy w nauce i publicystyce prawniczej Polski międzywojennej, Wydawnictwo AS, Bielsko-Biała 1993.
 • Ihering R. von, The Struggle for Law (Classic Reprint), Forgotten Books, [s.l.] 1997.
 • Kelsen H., Czysta teoria prawa (Metoda i pojęcia zasadnicze), [s.n.], Warszawa 1934.
 • Kelsen H., Podstawowe zagadnienie nauki prawa państwowego, t. I–II, Wilno 1935–1936.
 • Kostrubiec J., Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • Kuźmicz K., Immanuel Kant jako inspirator polskiej teorii i filozofii prawa w latach 1918–1950, Temida2, Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Kuźmicz K., Rozdział prawa od moralności według teoretyków prawa II Rzeczypospolitej, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2011, t. 10.
 • Marszał M., Recepcja idei „umowy społecznej” Jeana-Jacquesa Rousseau w polskiej myśli prawnej w okresie międzywojennym, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. 25, nr 3.
 • Peretiatkowicz A., Cezaryzm demokratyczny. Wybór pism, wybór i wstęp M. Marszał, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
 • Peretiatkowicz A., Filozofia społeczna J.J. Rousseau’a, Fiszer i Majewski, Warszawa 1921.
 • Petrażycki L., Polityka prawa cywilnego i ekonomia polityczna, red. A. Bosiacki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
 • Pod znakiem swastyki. Polscy prawnicy wobec Trzeciej Rzeszy 1933–1939.Wybór pism, red. M. Maciejewski, M. Marszał, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2006.
 • Pol K., Poczet prawników polskich, C.H.Beck, Warszawa 2000.
 • Przesławski T., Rola etyki w systemie prawnym, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2015, nr 28.
 • Radbruch G., Grundzüge der Rechtsphilosophie, Quelle & Meyer Verlag, Leipzig 1914.
 • Rundstein S., Drogi prawa narodów, Wydawnictwo „Przeglądu Dyplomatycznego”, Warszawa 1919.
 • Rundstein S., Idea prawa narodów, Księgarnia Ferdynanda Hoesicka, Warszawa 1917.
 • Rundstein S., Studya i szkice prawne, Polskie Towarzystwo Nakładowe, Lwów 1904.
 • Rundstein S., W poszukiwaniu prawa cywilnego, Księgarnia Powszechna, Warszawa–Kraków 1939.
 • Tokarczyk R., Klasycy prawa natury, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 2009.
 • Walz G.A., Artgleichheit gegen Gleichartigkeitigkeit, Hamburg 1938.
 • Weis P., Nationality and Statelessness in International Law, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn–Germantown, MD 1979.
 • Zajadło J., Radbruch, Arche, Gdańsk 2016.
 • Zajadło J., Studia Grotiana, Arche, Gdańsk 2004.
 • Ziembiński Z., O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa natury, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dccdc840-e4b8-452e-abed-87c980cf323c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.