PL EN


2014 | 199 | 107-114
Article title

Łączona logika epistemiczna i deontyczna w modelowaniu procesów biznesowych

Content
Title variants
EN
Combined Epistemic and Denotic Logics in Business Process Modelling
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is present new approach to modeling business process using combined epistemic and deontic logics. Combined deontic-epistemic logic is used during modeling time and combined epistemic-deontic logic during execution time. The sketch of algorithm of detecting inconsistencies in business process model and execution is presented.
Year
Volume
199
Pages
107-114
Physical description
Contributors
References
  • Blackburn P., de Rijke M., Why Combine Logics, "Studia Logica" 1997, Vol. 59.
  • Business Process Modeling Notation (BPMN) Specification Final Adopted Specification dtc/06-02-01.
  • Deontic Logic in Computer Science, eds. J. Meyer, R. Wieringa, John Wiley, Chichester 1993.
  • Epistemic Logic for AI and Computer Science, eds. J. Meyer, W. van der Hoek, Cambridge University Press 1995.
  • Hollingsworth D., Workflow Management Coalition The Workflow Reference Model, Document Number TC00-1003 Document Status - Issue 1.1 19-Jan-95.
  • Kędzierski S., Modelowanie działania agentów w procesie biznesowym z wykorzystaniem logiki epistemicznej [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym'11, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2011.
  • Reisig W., Sieci Petriego, WNT, Warszawa 1988.
  • Suchoń W., Studia nad logiką deontyczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1983.
  • Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2006.
  • Ziemba Z., Analityczna teoria obowiązku. Studium z logiki deontycznej, PWN, Warszawa 1983.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dce0592a-efcf-4baf-bc4c-e99ec64ebcbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.