PL EN


2014 | 167 | 9-21
Article title

Zróżnicowanie terytorialne wybranych problemów ludnościowych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi

Authors
Content
Title variants
EN
The Territorial Differentiation of Selected Population Issues in the Context of Socio-economic Development of the Polish Countryside
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This study examines an intensity of demographic processes in rural areas of Poland focusing on its characteristic strong regional variation. A diagnostic approach is used to investigate selected aspects of spatial variations in rural areas of Poland such as: 1) the problem of spatial isolation of rural localities, 2) the aging of the rural population, 3) the problem of unused labor resources in rural areas.
Year
Volume
167
Pages
9-21
Physical description
Contributors
author
References
 • Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce. Red. I. Frenkel, A. Rosner. PTD, IRWiR PAN, Warszawa 1995.
 • BAEL: Kwartalna informacja o rynku pracy w IV kwartale 2011 r., www.stat.gov.pl.
 • Frenkel I.: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. IRWiR PAN, Warszawa 2003.
 • Landau L., Pański J., Strzelecki E.: Bezrobocie wśród chłopów. Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 1939.
 • Rosner A.: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa 2007.
 • Rosner A., Stanny M.: Wykorzystanie zasobów pracy na wsi - uwarunkowania, bariery, nowe rozwiązania instytucjonalne. "Nowe Życie Gospodarcze" 2007, nr XI.
 • Rosner A., Stanny M.: Demograficzne aspekty zasobów pracy w Polsce do 2030 r. "Polityka Społeczna" 2008, nr 1.
 • Stanny M.: Spatial Diversification of the Balance on the Labour Market in Rural Areas in Poland. "Bulletin of Geography Socio-Economic Series" 2010, No. 14.
 • Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa 2002.
 • Witkowski J.: Wiejski rynek pracy w Polsce. Co nas czeka? W: Przyszłość pracy w XX wieku. Red. S. Borkowska. IPiSS i GUS, Warszawa 2004.
 • Zawalińska K.: Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dced1748-0a6a-426c-9b9c-7b92e170daf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.