PL EN


2014 | 7 | 8-23
Article title

Motywacja do nauki gry na instrumencie muzycznym w świetle modelu Jachuelynne S. Eccles

Content
Title variants
EN
Motivation in Learning to Play Musical Instrument. The Use of the Expectancy-Value Model of Achievement-Related Choices Jachuelynne S. Eccles in Psychology and Music Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z głównych celów artykułu jest prezentacja na tle klasycznego modelu oczekiwania-wartości założeń modelu oczekiwania-wartości w zakresie wyboru dziedzin osiągnięć (expectancy-value model of achievement-related choices) opracowanego przez zespół J. S. Eccles (1983, 2007). Autorka opisuje narzędzie do pomiaru psychologiczno-społecznych składowych modelu opracowane przez zespół badawczy Eccles. Dokonuje przeglądu badań weryfikujących założenia modelu w odniesieniu do uczenia się gry na instrumencie muzycznym. Wskazuje na praktyczne implikacje modelu dla psychologii muzyki i edukacji muzycznej.
EN
One of the main aims of the paper is to present the Expectancy-Value Model of Achievement-Related Choices developed by Eccles’ research team (1983, 2007) against the classical expectancy-value model. The author describes an inventory developed by Eccles’ research team to measure psychological and social components of the model. She makes a review of recent papers, which verify the assumptions of the model in relation to learning to play a musical instrument. She indicates the practical implications of the model for psychology of music and music education.
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd08aaf4-a6a7-423f-a614-12347f519d76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.