PL EN


2016 | 3(88) | 79-91
Article title

Obsługa klienta zakładu ubezpieczeń w systemie FATCA i CRS

Title variants
EN
Insurance Customer Service in FATCA and CRS System
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) to amerykańska ustawa wydana przez International Revenue Service (IRS), będący amerykańskim podmiotem odpowiedzialnym za pobór podatków oraz regulacje kwestii podatkowych na terenie USA. Celem ustawy jest przeciwdziałanie unikaniu płacenia podatków przez podatników będących rezydentami podatkowymi USA, którzy zdecydowali się na inwestycje środków finansowych na zagranicznych rachunkach bankowych i inwestycyjnych. System FATCA zobowiązuje zagraniczne instytucje finansowe do realizacji obowiązków sprawozdawczych dotyczących inwestycji klientów, będących rezydentami podatkowymi USA. Niedochowanie tego obowiązku łączy się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi dla tych instytucji. Na systemie FATCA wzorował się prawodawca europejski, opracowując Common Reporting Standards (CRS). Polscy ubezpieczyciele, tak jak i inne instytucje finansowe na całym świecie, ze względu na amerykańskie ustawodawstwo, zostały zobowiązane do wdrożenia procedur związanych z funkcjonowaniem systemu weryfikacji posiadaczy rachunków finansowych. W ślad za umową ze Stanami Zjednoczonymi zostały przyjęte polskie regulacje prawne. W rezultacie powiększył się zakres obowiązków ubezpieczycieli, co ma istotny wpływ na proces obsługi klientów, a także przekazywanie im informacji o celu gromadzenia dotyczących ich danych. FATCA ma przede wszystkim zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym oraz rentowych i każdy klient posiadający te umowy podlega procesowi weryfikacji, co wiąże się z obowiązkiem złożenia przez niego oświadczeń, a nawet dokumentacji uzupełniającej. W artykule przedstawiono podstawowe mechanizmy i procedury, jakie wdrożyły zakłady ubezpieczeń, a także skutki, w tym o charakterze cywilnoprawnym, w stosunku do podlegających weryfikacji umów ubezpieczenia w przypadku niedostosowania się klientów do przekazania wymaganych informacji.
EN
The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is a United States federal law adopted by the U.S. government agency, the Internal Revenue Service (IRS) responsible for tax collection and tax law enforcement. The purpose of FATCA is to prevent tax evasion by taxpayers who are tax residents in the US and invested funds in foreign financial institutions. FATCA requires Foreign Financial Institutions (FFI) to fulfill reporting obligations regarding investments of the clients who are US tax residents. Failure to comply with the FATCA obligations entails severe consequences for financial institutions – deduction of profits derived from US investments. The European legislator based Common Reporting Standards (CRS) on the concept of the US FATCA system. Polish insurers, as well as other financial institutions worldwide, due to the FATCA regulation, were obliged to implement procedures and processes to verify financial account holders. Following the agreement with the United States, appropriate regulations were adopted in Poland. As a result, obligations of insurers have been expanded, which has a significant impact on customer service processes, as well as the provision of information on the purpose of the data collection. FATCA is mainly applicable to investment and pension life insurance contracts. FATCA provides that any customer who is party to this type of contract is subject to verification, which entails the obligation to submit FATCA statements together with appropriate, complementary documentation.
Year
Volume
Pages
79-91
Physical description
Contributors
  • Radca prawny
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd17a892-fea8-45d6-aead-da9113d823d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.