PL EN


2013 | 172 | 123-134
Article title

Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw - przegląd wyników badań

Content
Title variants
EN
The Process of Polish Companies Internationalization: Research Results Overwiev
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article was the overview of research on the process of Polish companies internationalization. There were compared the main assumptions, methodology and results of research conducted on the process of Polish companies internationalization. The overview of research results allowed the author to formulate the conclusion, that there was no research on the role of Psychic Distance on the process of Polish companies internationalization. This is the research gap, which the author would like to fulfill in future.
Year
Volume
172
Pages
123-134
Physical description
Contributors
References
  • Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.
  • Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
  • Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa 2004.
  • Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. M. Gorynia, PWE, Warszawa 2005.
  • Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, red. J.W. Wiktor, P. Chlipała, PWE, Warszawa 2012.
  • Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. M. Gorynia, PWE, Warszawa 2005.
  • Witek-Hajduk M.K., Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2010.
  • Zachowania przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, red. K. Fonfara, PWE, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd334e0a-355d-4c9c-bdd7-085b1e2007a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.