PL EN


2004 | 6 | 109-126
Article title

System ocen pracowników ‒ cele, procedura i instrumentarium

Authors
Content
Title variants
EN
The system of staff assessment ‒ aims, procedure and tools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera przedstawienie procedury i instrumentarium ocen okresowych pracowników. Poprawnie realizowana procedura oceny pracowników ma istotne znaczenie dla samych pracowników oraz dla zatrudniających ich przedsiębiorstw. System ocen powinien wspierać rozwój zawodowy pracowników i motywować ich do osiągania lepszych wyników pracy.
EN
The staff assessment becomes an indispensable branch of a personnel policy for majority of companies. The system of staff assessment will be successful provided that a proper preparation of the right tools will be done, which will respect specific business activities of a company. Proper carrying out of the assessment procedure is absolutely vital to both an individual employee and the whole company. The system of assessment should be conducive to open information policy, and should strengthen the staff motivation.
Year
Issue
6
Pages
109-126
Physical description
Dates
published
2004
Contributors
References
 • Bańka W., Zarządzanie personelem - teoria i praktyka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.
 • Janiak J., Chomątowska B., Według potrzeb, czyli oceny pracownicze jako podstawa racjonalnej polityki szkoleniowej, "Personel" 2000, nr 14.
 • Jarecki W., 360° ocena wydajności personelu. Cele i narzędzia, "Personel" 1997, nr 9 (42).
 • Klasa K., Kukiełka D., Sprawdzanie menedżera. Logika i emocje w ocenie metodą assessment center, "Personel" 2000, nr 8.
 • Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, Wyd. Biblioteka Pracownicza, Warszawa 2000.
 • Ludwiczyński A., Rozwój planowy, System okresowych ocen pracowników, "Personel" 1996, nr 2 (3).
 • Miś A., Ocenianie dla rozwoju, Humanizacja pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi, IPISS 2000, nr 4(7).
 • Mroczek E., Rozwój przede wszystkim, czyli czemu ma służyć system ocen pracowników, "Personel" 2000, nr 11.
 • Oleksyn T., Ocena efektów pracy, "Humanizacja Pracy". Zarządzanie zasobami ludzkimi, IPISS 2000, nr 1-2 (7-8).
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 • Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, pod red. T. Listwana, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd376ab1-a24e-41ab-93df-56dbbac541c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.