PL EN


2018 | 7 | 121-144
Article title

SZCZĘŚLIWE ZIEMIE RUSI CZERWONEJ W KREACJACH LITERACKICH WYBRANYCH POETÓW RENESANSU I BAROKU

Content
Title variants
EN
HAPPY LANDS OF RED RUTHENIA IN SELECTED RENAISSANCE AND BAROQUE POETS’ LITERARY CREATIONS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the study Happy Lands of Red Ruthenia in selected renaissance and baroque poets’ literary creations there were explored associations of literary space with European poetry’s tradition, especially Italian, as well as with native tradition vested with local habits and ceremonies. Those affiliations created in Sebastian Fabian Klonowic, Szymon Zimorowic and Józef Bartłomiej Zimorowic’s chosen pieces. Studies contained Sebastian Fabian Klonowic’s poem Roksolania czyli ziemie Czerwonej Rusi and Zimorowic brothers’ poetic cycles Roksolanki and Sielanki nowe ruskie. Thematics of those pieces pertain to space and tradition of Red Ruthenia, however it is possible to indicate affiliations with Mediterranean culture in them (especially in context of conventional speech poetics connected with mythological and mythical literary tradition). Analyzed pieces confirm that renaissance and baroque’s culture of former Republic of Poland shaped under the influence of European heritage. At the same time, for Mediterranean those pieces could become a source of inspiration (for example Zimorowic brothers’ bucolic cycles correspond with music and former dances) or knowledge (Klonowic’s poem shows unknown areas of Republic of Poland’s southeast borders for European reader). An image of nature and Red Ruthenia’s literary landscape, which appears in those poets’ works, places their legacy in the circle of convention, tradition and universal values.
Year
Volume
7
Pages
121-144
Physical description
Dates
published
2018-2-14
delivered
2018-08-03
References
 • Klonowic, Sebastian Fabian. Roxolania. Roksolania czyli Ziemie Czerwonej Rusi, wyd.i tłum. Mieczysław Mejor, BPS, t. 6. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 1996.
 • Wergiliusz, Publiusz Maro. Eneida. Tłum. i oprac. Z. Kubiak. Warszawa: Świat Książki, 1998.
 • Zimorowic, Józef Bartłomiej. Sielanki nowe ruskie, oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk, BN I 287. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1999.
 • Zimorowic, Szymon. Roksolanki, oprac. i wstęp Leszek Kukulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 • Hanusiewicz, Mirosława. Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2004.
 • Hernas, Czesław. Barok. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
 • Karpiński, Adam. Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1983.
 • Kobielus, Stanisław. Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze. Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2014.
 • Kotarska, Jadwiga. Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce. Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1970.
 • Krawiec-Złotkowska, Krystyna. Na początku był ogród… Wirydarze w polskiej poezji barokowej na tle kultury dawnej Europy. Słupsk-Wejherowo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 2017.
 • Krawiec-Złotkowska, Krystyna. Przestrzenie Wacława Potockiego. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2009.
 • Krzewińska, Anna. Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju.
 • Warszawa-Poznań-Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 • Krzewińska, Anna. „Sielanka”. W Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok, red. Teresa Michałowska, Barbara Otwinowska, Elżbieta Sarnowska--Temeriusz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1998.
 • Kukulski, Leszek. Poeta smętnej melancholii. W: Zimorowic, Szymon. Roksolanki, oprac. i wstęp Leszek Kukulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 • Kuran, Michał. Marcin Paszkowski – poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII w. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
 • Künstler-Langner, Danuta. Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993.
 • Łatyszonek, Oleg. Od Rusinów Białych do Białorusinów. U źródeł białoruskiej idei narodowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.
 • Mejor, Mieczysław. Wprowadzenie do lektury. W Klonowic, Sebastian Fabian. Roxolania. Roksolania czyli Ziemie Czerwonej Rusi, wyd. i tłum. Mieczysław Mejor, BPS, t. 6. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 1996.
 • Michałowska, Teresa. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • Nowicka-Jeżowa, Alina. Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku. Studia Staropolskie, t. XLVII. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1978.
 • Paszkiewicz, Henryk. Początki Rusi. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1996.
 • Semkowicz, Władysław. Geograficzne podstawy Polski Chrobrego. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925.
 • Szczerbicka-Ślęk, Ludwika. „Wstęp”. W Zimorowic, Józef Bartłomiej. Sielanki nowe ruskie, oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk, BN I 287. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1999.
 • Ślęk, Ludwika, Karpiński, Adam, Pawlak, Wiesław, red. Koncept w kulturze staropolskiej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2005.
 • www.bibliotekapiosenki.pl/publikacje/Perz_Miroslaw_6_piesni_staropolskich. Dostęp 17.05.2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd5a082d-415d-44e8-b4d8-b915471dc38b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.