Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 41 | 2 | 231-236

Article title

Społeczna rola intelektualisty-nauczyciela akademickiego – refleksje

Content

Title variants

EN
A social role of an intellectual – an academic teacher – afterthoughts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule dotyczącym współczesnej roli (ról) nauczycieli akademickich podejmujemy próbę odpowiedzi na pytania: Jaka jest humanistyczna tradycja „eksperckości”, „doradztwa”?; Kim jest mędrzec, intelektualista według tradycji humanistycznej?; Czy wymagania wobec eksperta, doradcy z jednej strony, a mędrca, intelektualisty z drugiej, są do pogodzenia, czyli, innymi słowy, czy naukowiec-humanista może jednocześnie skutecznie odgrywać te dwie role?
EN
In the article concerning the contemporary role (roles) of academic teachers we undertake an attempt to answer the following questions: What is the humanistic tradition of ‘being an expert’, ‘being a counsellor’?; Who is a thinker, an intellectual according to the humanistic tradition?; Are the requirements towards an expert, counsellor on one hand and a thinker, intellectual on the other hand to be met, in other words?; May a scientist-humanist effectively play these two roles?

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

231-236

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Zielonogórski
author
  • Uniwersytet Zielonogórski

References

  • Cioran E. (1997), Historia i utopia, Wydawnictwo IBL, Warszawa.
  • Derrida J. (1992), Szyb i piramida. Wstęp do semiologii Hegla, [w:] J. Derrida, Pismo filozofii, Wydawnictwo „Inter Esse”, Kraków.
  • Dilthey W. (2004), Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Wydawnictwo „słowo/obraz terytoria”, Gdańsk.
  • Fichte J.G., (1964), Versuch einer Kritik der Offenbarung, [w:] tenże, Werke. Gesamtausgabe, red. R. Lauth, H. Jacob, t. I/1, Wydawnictwo „Frommann-Holzboog”, Stuttgart-Bad Cannstatt.
  • Hegel G.W.F. (1990), Encyklopedia nauk filozoficznych, PWN, Warszawa.
  • Heidegger M. (1977), Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa.
  • Heidegger M. (1977), List o „humanizmie”, [w:] M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa.
  • Heidegger M. (2002), Pytanie o technikę, [w:] M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków.
  • Heidegger M. (2002), Technika i zwrot, [w:] M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków.
  • Hyppolite J. (1948), Introduction a la philosophie de l’histoire de Hegel, Librairie Marcel Riviere et Cie, Paris.
  • Kant I. (1986), Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa.
  • Klossowski P. (1996), Nietzsche i błędne koło, Wydawnictwo „KR”, Warszawa.
  • Levinas E. (1991), Trudna wolność: eseje o judaizmie, Wydawnictwo „Alext”, Gdynia.
  • Lyotard J.-F. (1984), Tombeau de l’intellectuel et autres papiers, Wydawnictwo „Galilee”, Paris.
  • Pomian K. (1990), Heidegger i wartości burżuazyjne, [w:] Heidegger dzisiaj, „Aletheia”, nr 1.
  • Przyłębski A. (2005), Hermeneutyczny zwrot filozofii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  • Roth M.S. (1988), Knowing and History, Cornell University Press, Ithaca.
  • Sartre J.-P. (1968), Prezentacja „Temps Modernes”, [w:] J.-P. Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, PIW, Warszawa.
  • Schelling F.W.I. (1856), Vom Ich als Prinzip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen, [w:] tenże, Samtliche Werke, t. 1, Wydawnictwo „Cotta”, Stuttgart.
  • Schnädelbach H. (1992), Filozofia w Niemczech 1831-1933, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dd789dc1-6c23-4d40-bde0-54848da36e35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.