PL EN


2014 | 200 | 19-32
Article title

Z problematyki reprezentacji łącznej w spółkach osobowych

Authors
Content
Title variants
EN
Joint Representation of Partnership
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The legal construction of joint representation is a widely used institution. It can be used in the case of a commercial proxy being the second type (in addition to an individual proxy). Its model is the standard type of a company's representation in the case in which there is more than one director appointed to a board of directors. When it comes to partnerships it is an alternative for the statutory model of each partner's individual competences that can be included in the partnership deed. The practical operation of joint representation is similar in all cases, but there are subtle differences due to its different functions; one of the commercial proxies' types, a statutory model in companies and a facultative model in partnerships. Because companies and the joint representation of directors (also a director with commercial proxy) are drawing the attention of commentator, it is worth dedicating a separate text to partnerships and the joint representation of partners.
Keywords
Year
Volume
200
Pages
19-32
Physical description
Contributors
author
References
 • Bączek P., Skutki czynności prawnych dokonanych z naruszeniem zasady łącznej reprezentacji w spółkach kapitałowych, "Prawo Spółek" 2004, nr 11.
 • Bieniak M., Reprezentacja spółki komandytowej, "MoP" 2002, nr 6.
 • Borkowski M., Glosa z 30 maja 2008 r., III CZP 43/08, Lex/el.
 • Gniewek E. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Gorczyński G., Spółka jawna jako podmiot prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Grykiel J., Skuteczność czynności prawnej dokonanej przez podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS a sposób reprezentacji ujawniony w tym rejestrze - glosa III CZP 43/08, "MoP" 2009, nr 21.
 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, wyd. III, Zakamycze, Kraków 2005.
 • Kidyba A. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. W. Pyzioł, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Kruczalak-Jankowska J., Ujawnianie ograniczenia sposobu reprezentacji spółek handlowych w rejestrze przedsiębiorców KRS a zasada pewności i bezpieczeństwa obrotu [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. H. Modrzejewska, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Kuniewicz Z., Uwagi o sposobie określenia i realizacji reprezentacji łącznej, "Rejent" 2010, nr 10.
 • Kuniewicz Z., Malinowska-Woźniak K., Sposób reprezentacji spółki jawnej a ograniczenie prawa wspólnika do reprezentacji (glosa do uchwały SN z 30.05.2008, III CZP 43/08), "Prawo Spółek" 2010, nr 7-8.
 • Moskwa L., Stosunek zewnętrzny spółki komandytowej w świetle przepisów kodeksu handlowego i kodeksu spółek handlowych (studium materialnoprawne), Printer, Poznań 2000.
 • Naworski J.P. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Nita-Jagielski G. [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Nowacki A., Reprezentacja spółki partnerskiej przez partnerów, "PPH" 2012, nr 2.
 • Pazdan M. [w:] System prawa prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, wyd. II, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Pinior P., Reprezentacja spółki osobowej przez wspólnika będącego osobą prawną [w:] Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej, red. A. Witosz, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2012.
 • Połowniak-Baran K., Nieograniczone i nieograniczalne prawo reprezentacji wspólnika w spółce jawnej, Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
 • Pyzioł W. [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, OW Branta, Bydgoszcz--Kraków 2004.
 • Rachwał A., Spyra M., Umowa spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, Warszawa 2009.
 • Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Siemiątkowski T., Potrzeszcz R. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Sołtysiński S. [w:] System prawa prywatnego, t. 16 [w:] Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Uchwała SN z 24 października 1996 r., III CZP 112/96, OSNC 1997/2, poz. 20, LexisNexis, nr 313399.
 • Uchwała SN z 27 kwietnia 2001 r., III CZP 6/01, OSNC 2001/10, poz. 148, LexisNexis, nr 350892.
 • Uchwała SN z 30 maja 2008 r., III CZP 43/08, OSNC 2009/7-8, poz. 93, LexisNexis, nr 1908537.
 • Witosz A.J., Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Wyrok SN z 4 listopada 1975 r., II CR 555/75, OSNCP 1976/10, poz. 214, LexisNexis, nr 301129.
 • Wyrok SN z 22 stycznia 2002 r., V CKN 650/00, LexisNexis, nr 385501; uchwała SN z 30 maja 2008 r., III CZP 43/08, OSNC 2009/7-8, poz. 93, LexisNexis, nr 1908537.
 • Wyrok SN z 26 sierpnia 2009 r., I CSK 32/09, LexisNexis, nr 2243252.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd999c23-9049-44f6-a30b-bec98413a308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.