PL EN


2013 | 158 | 9-17
Article title

Prosumption Idea Creation in Distance Learning

Authors
Content
Title variants
PL
Kreowanie idei prosumpcji w zdalnym nauczaniu
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono przykład wykorzystania prosumpcji w rozwijaniu konsumenckiej innowacyjności. Prosument (student) został włączony w procesy innowacyjne polegające na przedstawieniu sposobów udoskonalenia gry komputerowej udostępnionej jako jedna z metod aktywizujących wykładu e-learningowego. Artykuł zawiera podsumowanie wyników badań prowadzonych od 2005 roku. Łącznie za pośrednictwem platformy econet zebrano 43 komentarze. Podczas wykładów zgromadzono wiedzę studentów zainteresowanych problematyką rozwoju dotychczasowej gry lub stworzenia jej nowej wersji. Podsumowując, można stwierdzić, że istnieje możliwość kreowania za pośrednictwem e-learningu konsumenckiej innowacyjności. Prosumpcja jest szansą na kreowanie innowacyjnych pomysłów. Stwarza szansę powodzenia innowacji (w przedstawionym eksperymencie powstania nowej lub poprawionej wersji gry) dzięki lepszemu dopasowaniu produktów do oczekiwań konsumentów. Sprzyja również tzw. współtworzeniu, ponadto wzrostowi znaczenia już nie eksperta, a człowieka odkrywcy.
Year
Volume
158
Pages
9-17
Physical description
Contributors
author
References
  • Gach D.: Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów. "e-mentor" 2008, No 1(23).
  • Gajewski Ł.: Prosumpcja - praktyki konsumenckiej innowacyjności. "e-mentor" 2009, No 2(29).
  • Gajewski Ł.: Wykorzystanie koncepcji mądrości tłumu do przyspieszenia tempa rozwoju technologicznego. "e-mentor" 2010, No 5(37).
  • Hyla M.: Przewodnik po e-learningu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  • Quain B.: Pro-Sumer Power! How to Create Wealth by Buying Smarter, Not Cheaper! INTI Publishing & Resource Books, Tampa, Florida 2008.
  • Romanowska M.: Podejmowanie decyzji w organizacji. In: Podstawy zarządzania. M. Strużycki (ed.). Warszawa 2008.
  • Stanek St., Pańkowska M., Abramek E.: Doświadczenia wirtualnej edukacji na przykładzie projektu econet - wirtualna przestrzeń współpracy akademii ekonomicznych. Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2006.
  • Tiwana A.: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2003.
  • Walczak W.: Czynniki i uwarunkowania wpływające na decyzje w zarządzaniu organizacją. "e-mentor" 2012, No 3(45).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dd9c34d5-d132-4dd5-8b5f-67f0659bd2b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.