Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 24 no. 4 | 18-23

Article title

Criteria and factors for the choice of private label brands by customers of retail chains

Content

Title variants

PL
Kryteria i czynniki wyboru marek własnych sieci handlowych przez konsumentów

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The primary aim of the paper to determine the criteria and factors applied by customers making decisions about buying private label brands of retail chains. An additional goal is to examine their level of awareness regarding the place of origin and ingredients used in the production of own branded products. The development of private label brands and their functioning on the consumer goods market are discussed. An analysis of the image of private label brands in the eyes of customers was conducted. The research method used is a diagnostic survey carried out via the internet. The adopted research methodology allowed to answer all the questions posed. A review of empirical research results showed that factors influencing purchasing decisions differ between generations and that young people more often use products of private brands, especially groceries, than older people. The article is of a research nature.
PL
Głównym celem pracy jest wskazanie, jakie kryteria i czynniki wpływają na konsumentów wybierających marki własne sieci handlowych. Dodatkowym celem jest zbadanie ich poziomu świadomości dotyczącej miejsca pochodzenia i składników wykorzystanych w produkcji wyrobów sygnowanych markami własnymi. Podjęto kwestie rozwoju marek własnych i ich funkcjonowania na rynku dóbr. Została dokonana analiza wizerunku marek własnych w oczach konsumentów. Wykorzystana metoda badawcza to sondaż diagnostyczny przeprowadzony za pośrednictwem Internetu, co pozwoliło na uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze i zrealizowanie celu głównego badań. Analiza wyników badań empirycznych wykazała, że czynniki wpływające na decyzje zakupowe różnią się między pokoleniami oraz że generacja Y częściej sięga po produkty marek własnych, szczególnie artykuły spożywcze, niż osoby starsze. Artykuł ma charakter badawczy.

Year

Pages

18-23

Physical description

References

 • Diallo M.F. (2012), Effects of store image and store brand price-image on store brand purchase intention: Application to an emerging market, Journal of Retailing and Consumer Services, no. 19(3).
 • Domański, T. (2001), Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Łódź.
 • Garczarek-Bąk U. (2016), Różnice pomiędzy deklaracjami dotyczącymi zakupu produktów marek własnych sieci handlowych a faktycznymi decyzjami młodych nabywców, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Geyskens I., Gielens K., Gijsbrechts E. (2010), Proliferating private- label portfolios: how introducing economy and premium private labels influences brand choice, Journal of Marketing Research, no. 47, October.
 • Gruszczyński L.A. (2003), Kwestionariusze w socjologii: budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Horvat S., Ozretić-Došen Ɖ. (2015), Implementation of the product life cycle concept in private label management: focus on the growth stage, [in:] Martinez-López F.J., Carlos Gázquez-Abad J., Sethuraman R. (eds), Advances in National Brand and Private Label Marketing, Second International Conference, Springer International Publishing, Switzerland.
 • Kotler P., Amstrong G., Saunders, v. Wong J. (2002), Marketing. Podręcznik Europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lincoln K., Thomassen L. (2009), Marka prywatna. Jak przekształcić zagrożenia w szanse dla detalisty i producenta, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Lubańska A. (2011), Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce, Wyd. SGGW Warszawa.
 • Małysa-Kaleta A. (2016), Misja konsumenta we współczesnym świecie, Handel Wewnętrzny, wyd. 4.
 • Mazurkiewicz P. (2013), Czas na innowacje w handlu [online], Rzeczpospolita Polska (15.08.2019). Available on the Internet: https://www.rp.pl/artykul/1004559-Czas-na-innowacjew-handlu.html.
 • Mieres C., Martín A.M.D., Díaz Gutiérrez A.M., Trespalacios J.A. (2006), Antecedents of the difference in perceived risk between store brands and national brands, European Journal of Marketing.
 • Modrzejewska K. (2010), Zachowanie zakupowe klientów w handlu elektronicznym, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Nowak M., Śmigielska G. (2013). Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce, PWE, Kraków.
 • Orlikowski P. (2019), Rząd znów zabiera się za sieci handlowe. „Utrudnimy im sprzedaż własnych marek” [online], Money (20.08.2019). Available on the Internet: https://www.money.pl/gospodarka/rzad-znow-zabiera-sie-za-siecihandlowe-utrudnimy-im-sprzedaz-wlasnych-marek-6355080444372609a.html.
 • Pindakiewicz J. (2007), Marki dystrybutorów w tworzeniu wartości dla klientów, [in:] J. Szumilak (red.), Rola handlu w tworzeniu wartości dla klienta, Fundacja UE w Krakowie Kraków.
 • Spyra Z. (2007), Kanał dystrybucji: kształtowanie relacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Wiadomości Handlowe (2019), KRFMCG: Marki własne kreują nowy styl życia (20.08.2019). Available on the Internet: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/krfmcg-marki-wlasne-kreuja-nowy-styl-zycia,54792.
 • www. Nielsen.com [Access: 22.08.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dd9dda1d-df8f-4933-b1c5-5389e1b05198
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.