PL EN


2016 | 3(49) | 187-197
Article title

Rola środowiska w przepływach międzygałęziowych

Content
Title variants
EN
The Role of Environment in Input-Output
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zasoby środowiska są uważane za dobra rzadkie, jednak często pomija się je w rachunku ekonomicznym, co powoduje ich zaklasyfikowanie do kategorii efektów zewnętrznych. Celem opracowania jest ocena możliwości wykorzystania środowiskowych czynników produkcji w tabelach przepływów międzygałęziowych. Przedstawione rozważania wskazują na potrzebę uwzględniania środowiska w przepływach międzygałęziowych. Jednocześnie zwrócono uwagę na ograniczenia i problemy powodujące, że zastosowanie tablic przepływów międzygałęziowych rozszerzonych o czynniki środowiskowe jest mało popularne. Najważniejszym z nich jest ograniczony dostęp do danych statystycznych i brak ujednoliconych metod ich zbierania. W pracy wykorzystano metodę analizy krytycznej literatury oraz rozumowanie indukcyjne.
EN
Environmental resources are considered as rare goods. Often they are overlooked in the economic calculation. It means they are classified as externalities. The aim of this study is to assess the possibilities of using environmental factors in the input-output tables. The research has indicated the need to implement the environment in the input-output tables. However, there are a number of limitations and problems that make use of environmentally extended input-output tables difficult. The most important of them are the limited access to statistical data and the lack of standardised methods of its collection. These problems make the EEIO not very popular not only in business practice but also as a background to the policymaking. In the study, the method of critical analysis of literature and inductive reasoning were used.
Year
Issue
Pages
187-197
Physical description
Contributors
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa
References
 • Batten D. (1981), Entropy, information theory and spatial input-output analysis, “Umea Economic Studies”, No. 92, University of Umea, Umea.
 • Czyżewski A. (2011), Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Czyżewski A., Grzelak A. (2012), Możliwości wykorzystania statystyki bilansu przepływów międzygałęziowych dla makroekonomicznych ocen w gospodarce, „Przegląd Statystyczny” (numer specjalny-1).
 • Dobos I., Tallos P. (2011), A Dynamic Input-Output Model with renewable Resources “Műhelytanulmány”, No. 137, Corvinus University of Budapest, Budapest.
 • Eurostat (2005), National accounting matrix including environmental accounts for air emissions. Country analysis of the main industries producing greenhouse gas emissions, Luxembourg.
 • Kitzes J. (2013), An Introduction to Environmentally-Extended Input-Output Analysis, “Resources”, No. 2, http://doi.org/10.3390/resources2040489.
 • Landreth H., Colander D.C. (2005), Historia myśli ekonomicznej (wydanie drugie), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Leontief, W. (1936), Quantitative input and output relations in the economic system of the United States, “The Review of Economics and Statistics”, No. 18(3).
 • Leontief W. (1970), Environmental Repercussions and the Economic Structure: An Input-Output Approach, “The Review of Economics and Statistics”, No. 52(3).
 • Mayer H., Flachmann C. (2011), Environmental-Economic Accounting. Extended Imput-Output Model for Energy and Greenhouse Gases, Federal Statistic Office of Germany, Wiesbaden.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., i Behrens III W.W. (1972), The Limits to Growth, Universe Book, New York.
 • Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) (2005), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miller R.E., Blair P.D. (2009), Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Mrówczyńska-Kamińska A. (2014), Próba wykorzystania bilansu przepływów międzygałęziowych do oceny zrównoważenia sektora rolno-żywnościowego, (w:) Zegar J.S. (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (24), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Prandecki K. (2015), Trendy w teorii ekonomii, „Przyszłość Świat-Europa-Polska”, Nr 1(31, tom 1).
 • Prandecki K., Michałowski A. (2016), Środowiskowe ryzyko katastrofy rozwoju cywilizacyjnego, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska”, nr 2(34).
 • Randers J. (2012), 2052 A Global Forecast for the Next Forty Years, Chelsa Green Publishing, White River Junction.
 • Ruiz A.L., Pellet P.F. (2011), Economic Interdependence and Input-Output Theory, “Kalathos Revista Transdisciplinaria Metro-Inter”, nr 5(2).
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1999), Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Schenau S., Delahaye R., Edens B., van Geloof I., Graveland C., van Rossum M. (2010), The Dutch environmental accounts: present status and future developments, Centraal Bureau voor de Statistiek/ Statistics Netherlands, The Hague.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (T. I), PWN, Warszawa.
 • Steffen W., Richardson K., Rockström J., Cornell S.E., Fetzer I., Bennett E.M., Sörlin S. (2015), Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet, “Science”, No. 347(6223), 1259855, http://doi.org/10.1126/science.1259855.
 • Tukker A., Huppes G., van Oers L., Heijungs R. (2006), Environmentally extended input-output tables and models for Europe, European Commission, Brussels.
 • Wijkman A., i Rockström J. (2012), Bankrupting nature: Denying our planetary boundaries, Routledge, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ddb8ef75-1b9f-4c5d-9bfb-1a5f1a194ffd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.