PL EN


2018 | 9 | 2 | 292-298
Article title

Wykorzystanie wirtualnych obiektów energoelektronicznych w procesie badawczo-dydaktycznym

Content
Title variants
EN
The Use of Virtual Power Electronics Objects in the Process of Research and Teaching
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Postępujący na ogromną skalę rozwój w zakresie energoelektroniki wymusza skorygowanego sposobu patrzenia na procesy badawcze i dydaktyczne odnoszące się do tych zagadnień. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać procesy realizowane za pośrednictwem Internetu i innych środków elektronicznego przekazywania informacji. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystu-jącą wirtualne obiekty energoelektroniczne użyte jako narzędzie dydaktyczne, ale także jako narzędzie do badań naukowych. Jako przykład wykorzystano cyfrowy model przekształtnika prądu stałego, którego działanie w czasie rzeczywistym pozwala na prowadzenie badań na wirtualnych sygnałach emulujących wielkości fizyczne.
EN
Observed on a massive scale the development in the field of power engineering forces the ad-justed way of looking at the processes of teaching and research relating to these issues. Increasingly important are processes realized via the Internet and other electronic devices. This article presents the concept of virtual power electronics objects used as a teaching tool but also as a tool for scientific research. As an example, the virtual digital DC inverter model that works in real time was presented, which allows to conduct research on virtual signals that emulate physical quantities.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
292-298
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Doktor inżynier, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Polska
  • Doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Inżynierii Komputerowej, Polska
References
  • Srinivasa, R.Y., Chandorar, M. (2010). Real-time Electrical Load Emulator Using Optimal Feedback Control Technique. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 4, 1208–1216.
  • Węgrzyn, M. (2013). Analiza porównawcza narzędzi syntezy Altera Quartus II I Synthgate. Przegląd Elektrotechniczny, 12, 380–383.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ddc5922b-da5f-4ecb-801c-be5ebd83f7a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.