PL EN


2019 | 2(44) | 83-98
Article title

Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet z niepełnosprawnością

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Problems of reproductive health among women with disabilities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania są zagadnienia zdrowia reprodukcyjnego kobiet z niepełnosprawnością. Na podstawie literatury przedmiotu dokonano ogólnej analizy problemów, które mogą wystąpić w tym zakresie w związku z niepełnosprawnością fizyczną (ruchową i sensoryczną) oraz intelektualną. Zwrócono uwagę na takie kwestie, jak biologiczne podstawy płodności, przebieg menstruacji, ciąża i poród, przebieg reakcji seksualnych, antykoncepcja, menopauza, udział w badaniach. W opracowaniu poddano również analizie doświadczenia kobiet z różnym rodzajem niepełnosprawności związane z dostępem i jakością usług zdrowotnych w obszarze zdrowia reprodukcyjnego. Szczególnym źródłem takich doświadczeń, zebranych w toku licznych eksploracji, są relacje ze specjalistami. W wyniku analizy przeglądowej wyłoniono znaczące kategorie doświadczeń oraz dokonano ich zilustrowania. W zakończeniu artykułu, nawiązując do postulatów formułowanych przez kobiety, określono ogólne wskazania praktyczne, istotne dla jakości realizacji potrzeb zdrowotnych niepełnosprawnych.
EN
The subject of this article is the reproductive health of women with disabilities. Based on the literature of the subject, a general analysis of problems that may occur in this area in relation to physical (motor and sensory) and intellectual disability has been made. Issues such as; the biological basis of fertility, the course of menstruation, pregnancy and childbirth, the process of sexual reactions, contraception, menopause, as well as participation in examinations are discussed. The authors also point to difficulties and disorders, explaining their possible, mostly biological, causes. The article also analyzes experiences of women with various disabilities related to the access andquality of health services in the field of reproductive health. A special source of such experiences, obtained in the course of numerous explorations, is the relationship with specialists. Significant categories of experiences were selected and illustrated as a result of review analysis. At the end of the work referring to the postulates formulated by women, general practical implications have been presented, which are important for the quality of meeting health needs of people with disability.
Contributors
 • UMCS w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin; tel. +48 81 5322149;
References
 • Bancroft, J. (2011). Seksualność człowieka. Wrocław: Urban & Partner.
 • Becker, H., Stuifbergen, A., Tinkle, M. (1997). Reproductive health care experiences of women with physical disabilities: a qualitative study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 78, 26–33, https://doi.org/10.1016/S0003-9993(97)90218-5.
 • Blackford, K.A., Richardson, H., Grieve, S. (2000). Prenatal education for mothers with disabilities. Journal of Advanced Nursing, 32(4), 898–904, https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2000. t01-1-01554.x.
 • Bradbury-Jones, C., Breckenridge, J.P., Devaney, J., Kroll, T., Lazenbatt, A., Taylor, J. (2015). Disabled women’s experiences of assessing and utilising maternity services when they are affected by domestic abuse: a critical incident technique study. BMC Pregnancy and Childbirth, 15(181), b.s.
 • Broughton, S., Thomson, K. (2000). Women with learning disabilities: risk behaviours and experiences of the cervical smear test. Journal of Advanced Nursing, 32(4), 905–912. DOI: 10.1046/j.1365-2648.2000.t01-1-01555.x.
 • Carty, E.M. (1998). Disability and childbirth: meeting the challenges. Canadian Medical Association Journal, 159(4), 363–369.
 • Dawood, R., Altanis, E., Ribes-Pastor, P., Ashworth, F. (2016). Pregnancy and spinal cord injury. The Obstetrican and Gynecologist, 16, 99–107. DOI: 10.1111/tog.12083.
 • De Almeida, E.W., Greguol, M. (2015). Healthcare for women with disabilities in the climacteric and menopause. Sexuality and Disability, 33, 279–298. DOI: 10.1007/s11195-014-9390-4.
 • Frederick, A. (2015). Between stigma and mother-blame: blind mothers’ experiences in USA hospital postnatal care. Sociology of Health and Illness, 37(8), 1127–1141. DOI: 10.1111/1467- 9566.12286.
 • Gibbs, S.M., Brown, M.J., Muir, W.J. (2008). The experiences of adults with intellectual disabilities and their carers in general hospitals: a focus group study. Journal of Intellectual Disability Research, 52(12), 1061–1077. DOI: 10.1111/j.1365-2788.2008.01057.x.
 • Greenwood, N.W., Wilkinson, J. (2013). Sexual and reproductive health care for women with intellectual disabilities: a primary care perspective. International Journal of Family Medicine, 2013(642472), b.s. DOI: 10.1155/2013/642472
 • Hampton, N.Z., Zhu, Y., Ordway, A. (2011). Access to health services: experiences of women with neurological disabilities. Journal of Rehabilitation, 77(2), 3–11. DOI: 10.7224/1537-2073.2013- 046.
 • Hemm, C., Dagnan, D., Meyer, T.D. (2015). Identifying training needs for mainstream healthcare professionals, to prepare them for working with individuals with intellectual disabilities: a systematic review. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 28, 98–110. DOI: 10.1111/jar.12117.
 • Iezzoni, L.I., Wint, A.J., Smeltzer, S.C., Ecker, J.L. (2015). Effects of disability on pregnancy experiences among women with impaired mobility. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 94, 133–140. DOI: 10.1111/aogs.12544.
 • Johnson, K., Strong, R., Hillier, L., Pitts, M. (2006). Screened out: women with disabilities and preventive health. Scandinavian Journal of Disability Research, 8(2–3), 150–160, https://doi. org/10.1080/15017410600802201.
 • Kijak, R. (2010). Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kijak, R. (2014). Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina. Warszawa: PZWL.
 • Kim, M., Kim, H.-J., Hong, S., Frederiksen-Goldsen, K.I. (2013). Health disparities among childrearing women with disabilities. Maternal and Child Health Journal, 17, 1260–1268. DOI: 10.1007/s10995-012-1118-4.
 • Kirenko, J. (1998). Psychospołeczne determinanty funkcjonowania seksualnego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kirenko, J., Lew-Starowicz, Z. (2001). Seks po uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania.
 • Lehman, C.A. (2009). APN knowledge, self-efficacy, and practices in providing women’s healthcare services to women with disabilities. Rehabilitation Nursing, 34(5), 186–194, https://doi. org/10.1002/j.2048-7940.2009.tb00278.x.
 • Lipson, J.G., Rodgers, J.G. (2000). Pregnancy, birth, and disability: women’s health care experiences. Health Care for Women International, 21, 11–26. DOI: 10.1080/073993300245375.
 • Malouf, R., McLeish, J., Ryan, S., Gray, R., Redshaw, M. (2017). ‘We both just wanted to be normal parents’: a qualitative study of the experience of maternity care for women with learning disability. BMJ Open, 7, 1–10. DOI: 10.1136/bmjopen-2016-015526.
 • Nosek, M.A., Young, M.E., Rintala, D.H., Howland, C.A., Foley, C.C., Bennett, J.L. (1995). Barriers to reproductive health maintenance among women with physical disability. Journal of Women’s Health, 4(5), 506–518, https://doi.org/10.1089/jwh.1995.4.505.
 • Olesińska, M., Ostanek, L., Majdan, M., Kosowicz, M., Teliga-Czajkowska, J., Wiland, P. (2014). Płodność, planowanie ciąży i farmakoterapia w okresie ciąży, połogu i karmienia piersią u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne zapalne choroby stawów. Reumatologia, 52, 1–21.
 • Parchomiuk, M. (2016). Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Parish, S.L., Huh, J. (2006). Health care for women with disabilities: population-based evidence of disparities. Health and Social Work, 31(1), 7–15. DOI: 10.1093/hsw/31.1.7.
 • Philips, A., Morrison, J., Davis, R.W. (2004). General practitioners’ educational needs in intellectual disability health. Journal of Intellectual and Disability Research, 48(2), 142–149, https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2004.00503.x.
 • Piotrowski, K., Snell, L. (2007). Health needs of women with disabilities cross the lifespan. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 36(1), 79–87. DOI: https://doi. org/10.1111/j.1552-6909.2006.00120.x.
 • Radomski, D. (2010). Seksualność osób niepełnosprawnych. W: Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec (red.), Podstawy seksuologii (s. 158–180). Warszawa: PZWL
 • Redshaw, M., Malouf, R., Gao, H., Gray, R. (2013). Women with disability: the experience of maternity care during pregnancy, labour and birth and the postnatal period. BMC Pregnancy and Childbirth, 13, 1–14. DOI: 10.1186/1471-2393-13-174.
 • Rościszewska-Żukowska, I., Dziki, M., Bartosik-Psujek, H. (2016). Leki immunomodulacyjne a ciąża w stwardnieniu rozsianym. Polski Przegląd Neurologiczny, 12(3), 146–156.
 • Schildberger, B., Zenzmaier, C., König-Bachmann, M. (2017). Experiences of Austrian mothers with mobility or sensory impairments during pregnancy, childbirth and the puerperium:a qualitative study. BMC Pregnancy and Childbirth, 17(201), 1–11. DOI: 10.1186/s12884-017- 1388-3.
 • Smeltzer, S.C. (2007). Pregnancy in women with physical disabilities. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 6(1), 88–96. DOI: 10.1097/AOG.0b013e3182118d59.
 • Smeltzer, S.C., Wint, A.J., Iezzoni, L.I. (2017). Labor, delivery, and anesthesia experiences of women with physical disability. Birth, 44, 315–324. DOI: 10.1111/birt.12296.
 • Steinberg, A.G., Wiggins, E.A., Barmada, C.H., Sullivan, V.J. (2002). Deaf women: experiences and perceptions of healthcare system access. Journal of Women’s Health, 11(8), 729–741, http://dx.doi.org/10.1089/15409990260363689.
 • Stockerburger, S.J., Omar, H.A. (2015). Women with disabilities: reproductive care and women’s health. International Journal of Child Health and Human Development, 8(4), 429–447.
 • Thomas, C. (2001). Medicine, gender, and disability: disabled women’s health care encounters. Health Care for Women International, 22, 245–262, https://doi.org/10.1080/073993301300357188.
 • Thompson, V.R., Stancliffe, R.J., Broom, A., Wilson, N.J. (2014). Barriers to sexual health provision for people with intellectual disability: A disability service provider and clinician perspective. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 39(2), 137–146, https://doi.org/10.3 109/13668250.2014.898742.
 • Treat me right! Better healthcare for people with a learning disability. Mencap, https://www. mencap.org.uk/sites/default/files/2016-08/treat_me_right.pdf (dostęp: 05.02.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ddd41f2e-90d4-4670-9f41-8eb09d30d7f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.