PL EN


2010 | 2(16) | 109-115
Article title

Quick Response Manufacturing description

Authors
Content
Title variants
PL
Charakterystyka systemu wytwarzania – Quick Response Manufacturing
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Major part of the article is dedicated to describe and expose ways of implementing modern (the most recent) method of manufacturing management named Quick Response Manufacturing— QRM and POLCA. What is more, measurable advantages that can be achieved by a company which uses that method were pointed. QRM concept aims to continuously adjust operations to ensuing changes, both internal and external ones. The Quick Response Manufacturing concept assures substantial flexibility of response to signals from the market, a possibility of instant response to customers’ needs.
PL
Koncepcja QRM dąży do permanentnej restrukturyzacji procesów wytwórczych oraz ciągłego dostosowywania działań do zachodzących zmian zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych; jest ona pewną modyfikacją poprzedzających ją systemów. Nadto QRM jest najwyraźniej ukierunkowana na kompresję czasu we wszystkich sferach działania przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw. Jej stosowanie zapewnia efektywne gospodarowanie czynnikiem czasu wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w kooperacji z dostawcami i odbiorcami, elastyczność reakcji na sygnały płynące z rynku oraz poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa w długim okresie. Artykuł adresowany jest zarówno do teoretyków zajmujących się tym zagadnieniem, jak i do praktyków zarządzających procesami wytwórczymi. Może on również zainteresować studentów wszystkich niemal kierunków ekonomicznych, a w szczególności kierunku zarządzanie produkcją, zarządzanie i marketing czy informatyka i ekonometria.
Year
Issue
Pages
109-115
Physical description
Dates
printed
2010-12
Contributors
  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, radoslaw.pyrek@mwse.edu.pl
References
  • Brzeziński M. (ed.). 2002. Organizacja i sterowanie produkcją. Warszawa: Placet. ISBN 83-85428-77-1.
  • Durlik I. 2000. Inżynieria zarządzania. Part 1. Warszawa: Placet. ISBN 83-8542812-7.
  • Laskowska A. 2001. Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-114-4.
  • Pasternak K. 2005. Zarys zarządzania produkcją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1573-8.
  • Suri R. 2003. QRM and POLCA: A winning combination for manufacturing enterprises in the 21st Century. Technical report. Center for the Quick Response Manufacturing.
  • Suri R., Krishnamurthy A. 2003. How to plan and implement POLCA: A material control system for high-variety or custom-engineered products. Technical report. Center for the Quick Response Manufacturing.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dde9e570-3ec4-4426-887a-d2e99756399f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.