PL EN


2011 | 29 | 155-162
Article title

Ogniwa z dziejów duszpasterstwa w polskich formacjach granicznych

Content
Title variants
EN
An Outline History of the Pastoral Care in the Polish Border Guard
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dzieje polskiego duszpasterstwa wojskowego sięgają początków państwowości polskiej. W zorganizowanej formie, w tym w odniesieniu do formacji ochraniających granice państwa, funkcjonuje ono od czasu odzyskania niepodległości w 1918 r. Specyfika duszpasterstwa wojskowego wynika z faktu, że jest ono realizowane wobec żołnierzy, którzy tworzą raczej zamkniętą strukturę zawodową. Służba w wojsku naznaczona jest nierzadko stresogennymi sytuacjami. Kapelani muszą uwzględnić szczególną sytuację w jakiej znajdują się wojskowi i ich rodziny. Punktem odniesienia dla ich pracy duszpasterskiej jest dewiza Wojska Polskiego: Bóg, Honor, Ojczyzna. Zawartą w niej treść kapelani powinni potwierdzać osobistym przykładem i zaangażowaniem.
EN
The history of the pastoral care for the Polish military is going back to the beginning of the Polish state. However the organized pastoral care started its existence after Poland regained its independence in 1918. The border units, which were responsible for security and stability of the internal state, were appointed chaplains for pastoral ministry. Trying to determine what is the military pastoral care we stressed its specific form. Ordinary pastoral tasks conducted among soldiers due to a hermetic structure of military institutions, from being born in this situation, stress, tension and interpersonal and personal problems. A Chaplain should take into account the unique character of the military service and especially problems faced by the officers, acquainting them with the principles of Christian life. Chaplains should remember the motto of the Polish military: God, Honor, Fatherland and they should lead the soldiers by their own example.
Year
Issue
29
Pages
155-162
Physical description
Contributors
 • Gdynia
References
 • Archiwum Straży Granicznej, sygn. 541.1061.
 • Kępa Z., Dziesięć lat posługi duszpasterskiej w Straży Granicznej, „Nasza Służba” 2001, nr 9.
 • Kępa Z., Kapelani formacji granicznych II Rzeczypospolitej Polskiej, „Problem Ochrony Granic” 1998, nr 7.
 • Kępa Z., Rzymskokatolickie duszpasterstwo Straży Granicznej, w: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991‒2011, opr. D. Krupa, Koszalin 2011, t. 2.
 • Kępa Z., Prochwicz J., Duszpasterstwo w formacjach granicznych II i III Rzeczypospolitej Polskiej, w: Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, red. J. Ziółek i in., Lublin 2004.
 • Krukowski J., Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.
 • Pokojowy stan liczebny formacji KOP w 1925 r., „Korpus Ochrony Pogranicza 1924‒1939”, n. 12.
 • Porozumienie między Komendantem Głównym SG i Biskupem Polowym WP w sprawie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa w Straży Granicznej zawarte w dniu 2 maja 2007 w Warszawie, http://www.ordynariat.pl/pl/139_627.
 • html (odczyt z dn. 24 października 2011 r.).
 • Prawosławie w Polsce, red. A. Radziukiewicz, Białystok 2000.
 • Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego, pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awny_ Ordynariat_Polowy_Wojska_Polskiego (odczyt z dn. 26 października 2011 r.).
 • Prochwicz J., Kępa Z., ABC formacji granicznych II Rzeczypospolitej, „Problem ochrony granic” 2003, nr 23.
 • Schematyzm Ordynariatu Polowego 1994, Warszawa 1994.
 • Schematyzm Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 2000, Warszawa 2000.
 • Statut Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego (uchwalony przez Święty Sobór Biskupów dn. 28 grudnia 1992 r.), www.ordynariat.com (odczyt z dn. 26 października 2011 r.).
 • Tarapacki J., Kościół Greckokatolicki w Straży Granicznej, w: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991‒2011, opr. D. Krupa, Koszalin 2011, t. 2.
 • Tymczasowy Dekret w sprawie utworzenia Straży Granicznej, MP Nr 4, poz. 254, z dn. 20 grudnia 1918 r.
 • Undas K., Dekanat Ewangelicki Straży Granicznej, w: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991‒2011, opr. D. Krupa, Koszalin 2011, t. 2.
 • Ustawa o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r., Dz.U. Nr 78, poz. 462.
 • Waszkiewicz Z., Duszpasterstwo w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej (1918‒1939), Toruń 2000.
 • Weremijewicz A., Dekanat Prawosławny Straży Granicznej, w: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991‒2011, opr. D. Krupa, Koszalin 2011, t. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ddeccf88-a759-46a9-a77c-4ae49c8a6034
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.