PL EN


2020 | vol. 64, nr 1 | 101-116
Article title

Religion as a determinant of financial stability and profitability of banks in the selected Islamic and Christian countries

Authors
Content
Title variants
PL
Religia jako determinanta stabilności i rentowności banków w wybranych krajach islamskich i chrześcijańskich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this study is to assess the impact of religion on the financial stability and profitability of banks in 22 countries, i.e. 11 Islamic with functioning Islamic banks, and 11 with Christianity as the dominant religion in the society. To verify the hypothesis a review of literature, analysis of statistical data and a panel study carried out on the basis of data from 2012 to 2016 were used. The results of the research prove the limited and ambiguous influence of religion on the stability and profitability of banks. In Islamic countries the level of NPL for the period 2012-2016 was confirmed as higher than in the Christian ones. The fact that there is no statistically significant influence of religion on the value of ROA was proved. However, in Islamic countries the level of ROE was lower than in the Christian countries. Moreover, it has been proved that there is no statistically significant influence of religion on the financial stability indicators of banks.
Celem artykułu jest ocena wpływu religii na stabilność finansową i rentowność banków w 22 krajach: 11 islamskich, z funkcjonującymi bankami islamskimi, oraz 11 z chrześcijaństwem jako religią dominującą w społeczeństwie. W celu weryfikacji hipotezy posłużono się przeglądem literatury przedmiotu, analizą danych statystycznych oraz badaniem panelowym przeprowadzonym na podstawie danych z lat 2012-2016. Wyniki badań dowodzą ograniczonego i niejednoznacznego wpływu religii na stabilność i rentowność banków. W krajach, w których islam jest religią dominującą, potwierdzono wyższy niż w krajach chrześcijańskich poziom NPL dla portfela kredytowego w latach 2012-2016. Wykazano, że nie istnieje statystycznie istotny wpływ religii na wartość wskaźnika ROA, jednakże w krajach, w których islam jest religią dominującą, potwierdzono niższy niż w krajach chrześcijańskich przeciętny poziom ROE. Udowodniono, że nie ma statystycznie istotnego wpływu religii na wskaźniki stabilności finansowej banków.
References
 • Adamek, J. (2017). Nadzór religijny nad muzułmańskimi instytucjami finansowymi. Bezpieczny Bank, 2(67).
 • Adhikari, B. K., and Agrawal, A. (2016). Does local religiosity matter for bank risk-taking? Journal of Corporate Finance, (38).
 • Ahmed, H. (2005). Withdrawal risk, market discipline and efficiency in Islamic banking. In T. Khan an D. Muljawan (Eds.), Islamic Banking Stability: The Role of Risk Management, Regulation and Supervision, Islamic Research and Training Institute, Jeddah: Islamic Development Bank.
 • Algaoud, L. M., and Lewis, M. K. (2007). Islamic critique of conventional financing. In M. Kabir Hassan and M.K. Lewis (Eds.), Handbook of Islamic banking. Cheltenham.
 • Andreß, H-J., Golsch, K., and Schmidt-Catran, A. (2013). Applied panel data analysis for economic and social surveys, Berlin: Springer.
 • Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data. John Wiley and Sons: Chichester.
 • Blundell, R. W., and Bond, S. R. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel model data models. Journal of Econometrics, (87).
 • Bond, S. (2002). Dynamic panel data models: A guide to micro data methods and practice (Working Paper CWP09/02). Centre for microdata and practice (CEMMAP).
 • Boone, J. P., Khurana, I. K., and Raman, K. K. (2012). Religiosity and Tax Avoidance. Journal of the American Taxation Association, 35(1), 53-84.
 • Bukowiecki, A. (2014). Pojęcie lichwy w ekonomii islamskiej. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 17(3).
 • Cantrell, B. W., and Yust, C. G. (2018). The relation between religiosity and private bank outcomes. Journal of Banking and Finance, (91).
 • Chircop, J., Fabrizi, M., Ipino, E., and Parbonew, A. (2017). Does branch religiosity influence bank-risk-taking? Journal of Business Finance & Accounting, 44(1), (2).
 • Czerwińska, T. (2015). Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja – jako nowe instrumenty zarządzania ryzykiem systemowym w sektorze ubezpieczeń. Problemy Zarządzania, 13(55).
 • Dam, K. (2010). The subprime crisis and financial regulation: International and comparative perspectives. Chicago Journal of International Law, (10).
 • Dańska-Borsiak, B. (2009). Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych. Przegląd Statystyczny, 56(2).
 • Díez-Esteban, J. M., Farinha, J. B., and García-Gómez, C. D. (2019). Are religion and culture relevant for corporate risk-taking? International evidence. BRQ Business Research Quarterly, 22(1).
 • Eluke, P. (2014). The role of religion in the global financial crisis. International Journal of Philosophy and Theology, 2(3).
 • Gorton, G., and Winton, A. (2017). Liquidity provision, bank capital, and the macroeconomy. Journal of Money, Credit and Banking, 49(1).
 • Hilary, G., and Hui, K. W. (2009). Does religion matter in corporate decision making in America? Journal of Financial Economics, 93(3).
 • Jagannathan, R., Skoulakis, G., and Wang, Z. (2002). Generalized method of moments: Applications in finance. Journal of Business and Economic Statistics, 20(4).
 • Kanagaretnam, K., Lobo, G. J. and Wang, C. (2015). Religiosity and earnings management: International evidence from the banking industry. Journal of Business Ethics, 132(2), 277-96.
 • Khan, A. K. (2010). God, government and outsiders. The influence of religious beliefs on depositor behavior in an emerging market. Cambridge MA: Harvard.
 • Kil, K. (2018). Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych. Warszawa: Poltext.
 • Kozłowski, Ł. (2016). Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących. Warszawa: Poltext.
 • Kurkliński, L. (2016). Kulturowe uwarunkowania rozwoju bankowości w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI) – aspekty regulacyjne. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, (48).
 • Li, K., Griffin, D., Yue, H., and Zhao, L. (2013). How does culture influence corporate risk-taking? Journal of Corporate Finance, (23), 1-22.
 • Maciejewski, K. (2014). Tsunami nad gospodarką. Miesięcznik Finansowy Bank, (257), 7-8.
 • Mehran, H., and Thakor, A. (2011). Bank capital and value in the cross-section. The Review of Financial Studies, 24(4).
 • Merrouche, O., and Nier, E. (2010). What caused the global financial crisis? Evidence on the drivers of financial imbalances 1999-2007 (IMF Working Paper, 10/265).
 • Moid, S. (2016). A theoretical construct of the impact of religious beliefs on accounting practices in the India and global context. NMIMS Management Review, (30).
 • Pawłowska, M. (2016). Wpływ struktury rynku i wielkości banków na stabilność sektorów bankowych UE. Bezpieczny Bank, 2(63).
 • Piechocińska-Kałużna, A. (2011). Znaczenie współczynnika wypłacalności jako miernika bezpieczeństwa funkcjonowania banków komercyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (271).
 • Stulz, R., and Williamson, R. (2003). Culture, openness, and finance. Journal of Financial Economics, 70(3), 313-49.
 • Thomson Reuters. (2018). State of the Global Islamic Economy 2017/2018. Retrived from https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf
 • Trad, N., Trabelsi, M. A., and Goux, J. F. (2017). Risk and profitability of Islamic banks: A religious deception or an alternative solution? European Research on Management and Business Economics, (2).
 • Wilk, R., and Cliggett, L. (2012). Ekonomie i kultury. Podstawy antropologii ekonomicznej (tł. J. Gilewicz), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Włodarczyk, J. (2013). Bankowość islamska i bankowość konwencjonalna − próba porównania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, p.145.
 • Zemke, L. (2015). W islamskich bankach nadchodzi rewolucja technologiczna. Retrived from https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/w-islamskich-bankach-nadchodzi-rewolucja-technologiczna/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dded83eb-efbf-461b-b4c1-0341dc54a200
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.