PL EN


2013 | 4 | 8 | 111-123
Article title

Europeanization of European Universities. Between Two Currents of Changes

Content
Title variants
PL
Europeizacja uczelni w Europie. Pośród dwóch nurtów przemian
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
There are two driving forces of Europeanization within higher education: the Bologna Process and European Union policies and activities. The Bologna Process, started as the voluntary agreement of minsters, provided a stable framework for interchangeable and compatible education, thus promoting student and faculty mobility. The European Union, although enjoying institutional and political power, was rather interested in sponsoring mobility financially. Thanks to the interplay of these two forces, the ‘European dimension’ in higher education has emerged, thus making it more desirable around the world.
PL
Istnieją dwie główne przyczyny europeizacji w szkolnictwie wyższym: proces boloński oraz polityka i działania Unii Europejskiej. Proces boloński, rozpoczęty za sprawą dobrowolnego porozumienia ministrów, stworzył stabilny system kompatybilnej i komplementarnej edukacji, umożliwiający większą mobilność studentów i kadry naukowej. Unia Europejska, chociaż dysponuje większym zapleczem instytucjonalnym, skupiła się na finansowym wspieraniu rozwijającej się mobilności. Dzięki oddziaływaniu wspomnianych dwóch sił narodził się „wymiar europejski” w szkolnictwie wyższym, co przyczynia się do zwiększania jego atrakcyjności wśród studentów i profesorów z całego świata.
Year
Volume
4
Issue
8
Pages
111-123
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ddfd1c23-9c2a-409a-ba95-22af54be8032
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.