PL EN


2015 | 2 | 358–368
Article title

Sekrety hiszpańskiej ambasady w Rosji. Matryca szyfrowa księcia de Liria z 1727 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Secrets of the Spanish Embassy in Russia. The cipher of the Prince of Liria from 1727
RU
Секреты посольства Испании в России. Шифровальная матрица герцога де Лириа от 1727 года
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W 1727 roku przybył do Petersburga w charakterze ambasadora króla Filipa V książę de Liria. Głównym celem jego misji było pozyskanie wsparcia Rosji dla hiszpańskich planów inwazji na Wielką Brytanię. Wśród dokumentów, jakie dyplomata otrzymał przed wyjazdem z Madrytu, znajdowała się matryca szyfrowa do prowadzenia sekretnej korespondencji z dworem. Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie tego dokumentu, jego konstrukcji, strukturze, elementom kodowanym i kodującym, dodatkowym zabezpieczeniom oraz ocenie jego wartości.
EN
In 1727 the Prince of Liria arrived in Petersburg as an ambassador of the king Philippe V. The main purpose of his mission was to get Russian help for Spanish plans of invasion of Great Britain. Among the papers that the diplomat received before he left Madrid there was a cipher for maintaining a secret correspondence with his court. This article is devoted to an analysis of this document, its structure, encoded and encoding elements, collaterals and to the evaluation of its value.
Year
Issue
2
Pages
358–368
Physical description
Dates
online
2015-12-22
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych Collegium Norwidianum, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska, logro@kul.lublin.pl
References
 • Bazylow L. Historia Rosji. Wyd. 3 uzup. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.
 • D. Jacobo Stuart, hijo del Mariscal de Berwick, embajador en Rusia. Conferencia pronunciada en la Escuela Diplomática el dia 5 de mayo de 1951. Madrid: Escuela Diplomática, 1951.
 • Hall E.T. Bezgłośny język. Przeł. R. Zimand i A. Skarbińska. Słowo wstępne M. Płachecki. Seria Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
 • Llabres J.B. Los buques de la marina imperial rusa en Baleares (1769–1914). „Revista General de Marina” 1972, nr 182, s. 121–137.
 • Lynch J. El siglo XVIII. Seria Libros de Historia. Barcelona: Editorial Crítica, 1989.
 • Ozanam D. Les diplomats espagnols du XVIII siècle. Introduction et répertoire biographique (1700–1808). Seria Collection de la Casa de Velázquez, 64. Collection de la Maison des pays ibériques, 72. Madrid: Casa de Velázquez — Bordeaux: Maison des pays ibériques, 1998.
 • Palacio Atard V. Una ignorada misión diplomática a Rusia en 1741. [W:] Homenaje académico a D. Emilio García Gómez. Real Academia de la Historia. Madrid: La Academia, 1993.
 • Ridríguez Polo M. El duque de Liria a su paso por Polonia. „Eslavística Complutense” 2008, nr 8, s. 207–231.
 • Sánchez Diana J.M. Relaciones diplomáticas entre Rusia y España en el siglo XVIII (1780–1783). „Hispania” 1952, nr 12, s. 590–605.
 • Schop Soler A.M. Die spanisch-russischen Beziehungen im 18. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Osteuropa-Institutes München. Wiesbaden:Otto Harrassowitz, 1970.
 • Schop Soler A.M. Un siglo de relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Rusia 1733–1783. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones Culturales, 1984.
 • Sutor J. Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wyd. 4 zm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
 • Taracha C. Szyfr Felipe Rodrígueza z 1726 roku. [W:] Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E.M. Ziółek. Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 81. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000, s. 725–744.
 • Volosiuk O. La política exterior de España (1789-1793) según los diplomáticos rusos. „Investigaciones Históricas” 1998, 18, s. 123–137.
 • Taracha C. Europa Środkowa i Wschodnia w hiszpańskiej myśli politycznej XVIII w. Pedro de Aranda o Rosji. [W:] Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 500. Rocznicy urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Piotrków Trybunalski ― Wolbórz, 19–20 września 2003 roku. Red. J. Kukulski. T. 1: Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli politycznej. Red. J. Kukulski. Toruń: Adam Marszałek, 2004, s. 365–374.
 • Taracha C. Kilka uwag na temat kaplicy przy hiszpańskim poselstwie w Rosji drugiej połowy XVIII wieku. [W:] Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ. Red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 683–688.
 • Taracha C. Algunas consideraciones sobre la cuestión rusa y turca en la política española de la época de Carlos III. „Teka Komisji Historycznej” 2012. T. 9, s. 53–75.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2392-3644 (online)
ISSN
2449-6715 (print)
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de116c0b-2886-4018-8166-de237040f0d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.